/

Psykopater på arbejdspladsen - Hvordan skal man håndtere dem?

Psykopati er en af de tre mørke personlighedstyper og er ofte kendetegnet ved en asocial adfærd, hvor en person har en tendens til at manipulere eller skade andre uden at føle anger over det. Denne artikel udforsker psykopaters natur, dens udvikling, symptomer, indvirkning på arbejdspladsen og tilgange til at håndtere dem.

Hvad er en psykopat?

Psykopati - det vil sige, at være psykopat, er en kompleks psykisk tilstand hvor en person udviser en præget af en dyb mangel på empati, følelsesmæssig afstand og en tilsidesættelse af samfunds
normer og personlige relationer. Psykopatisme udgør sammen med narcissisme og machiavellianisme den såkaldte 'Mørke Triade' af mørke personlighedstræk. 

I modsætning til personer med typiske følelsesmæssige reaktioner, som oplever skyld, medfølelse eller empati, som reaktion på andres følelser eller konsekvenserne af deres handlinger, viser psykopater ingen følelser.

Denne tilstand spænder over et spektrum af adfærd, fra højtfungerende psykopater, der kan navigere i sociale og professionelle miljøer med overfladisk charme og manipulation, til dem, der udviser mere åbenlyst asocial adfærd.

Hvordan udvikler psykopati sig?

Udviklingen af psykopati er en kompliceret proces, der er rodfæstet i en blanding af genetisk prædisposition og miljømæssige omstændigheder. Denne tilstand forekommer ikke fra en enkelt årsag, men snarere fra en komplek kombination af genetiske og miljømæssige faktorer.

· Genetiske faktorer: Genetik spiller en betydelig rolle i påvirkningen af psykopati og kan potentielt påvirke hjernens områder, der er forbundet med følelse og impulsstyring.

· Miljømæssige påvirkninger: Barndomstraumer og forsømmelse kan forværre psykopatiske tendenser ved at forstyrre følelsesmæssig udvikling og normalisere skadelig adfærd.


Symptomer på psykopati

Der findes en række symptomer som karakteriserer psykopatisk adfærd. Disse inkluderer:

· Mangel på empati og anger
· Overfladisk charme
· De har en manipulerende adfærd
· De føler sig overlegne
· De har en meget impulsiv adfærd
· De lyver og bedrager andre
· De kan udvise voldelig adfærd

Mangel på empati og anger:

Et af de vigtigste kendetegn ved psykopater er, at de ikke udviser eller forstår anger eller empati. Som tidligere nævnt mangler de skyldfølelse for deres handlinger, uanset den skade de forårsager. Denne mangel på empati fører til en frakobling fra samfundsmæssige normer og personlige relationer, hvilket gør det vanskeligt for dem at bekymre sig om andre.


Overfladisk charme:

Psykopater besidder ofte en engagerende og karismatisk fremtoning, som de bruger til at manipulere andre. Dog er denne charme overfladisk; den fungerer som en facade for at skjule deres sande intentioner og lokke folk til at stole på dem.


Manipulativ adfærd:

Et definerende træk ved psykopati er deres tilbøjelighed til at manipulere andre for personlig gevinst eller fornøjelse. Psykopater udnytter snedigt andres svagheder, anvender bedrag og udøver kontrol for at opnå deres mål, ofte uden hensyn til den skade, de påfører andre.


De har en følelse af overlegenhed:

Psykopater opfatter sig selv som overlegne i forhold til andre. Denne oppustede selvopfattelse ses også hos narcissister og er afkoblet fra virkeligheden og kan fremkalde foragt for dem, de betragter som underlegne, hvilket yderligere retfærdiggør deres manipulative og udnyttende adfærd.


Impulsivitet og tilbøjelighed til at tage risici:

Psykopater handler ofte, i modsætning til marchiavelinister, impulsivt og tager ikke hensyn til konsekvenserne af deres handlinger. Deres søgen efter spænding eller risiko kan føre til farlige eller skadelige adfærdsmønstre, hvilket afspejler deres mangel på respekt for normer og andres velbefindende.


En tendens til at lyve og bedrage:

Psykopater er notoriske lystløgnere. Løgnene bruges til at manipulere og kontrollere situationer til deres fordel. Deres løgne kan være komplekse og vedvarende, ofte opretholdt over længere perioder for at skjule deres spor eller opnå deres mål.


Aggressive eller voldelige tendenser:

Nogle psykopater udviser aggressive eller endda voldelige tendenser, der direkte stammer fra deres mangel på empati og impulsivitet. Deres aggression kan være fysisk eller psykologisk og bruges som et middel til at intimidere, kontrollere eller skade andre.


Mangel på ansvar for ens handlinger:

Psykopater accepterer sjældent ansvar for deres handlinger og skylder ofte andre eller eksterne omstændigheder for deres overtrædelser. Dette undgåelse af ansvar er forbundet med deres manglende evne til at internalisere skyld eller lære af tidligere fejl, hvilket fastholder en cyklus af asocial adfærd.

Psykopater på arbejdspladsen

Psykopater på arbejdspladsen fremstår ofte karismatiske og selvsikre og giver ved første øjekast indtryk af stærke ledere. Det anslås at psykopater udgør 2-3% af den danske befolkning og derfor vil der naturligt være en andel af medarbejderne i danske virksomheder som er psykopater eller har psykopatiske træk.

Dette kan give nogle udfordringer for både den enkelte virksomhed og særligt dens ansatte. Det betyder dog ikke at psykopater ikke kan fungere på en arbejdsplads. Tværtimod kan psykopater være yderst succesfulde. I nogle jobfunktioner kan det endda være en fordel ikke at lægge vægt på sine følelser såsom angst eller empati. Dette gælder særligt i jobs, hvor man kan blive udsat for fare, såsom hvis man er politibetjent, soldat eller eventuelt kirurg, hvor man ofte befinder sig i svære og kaotiske situationer og stadig skal tænke klart.

Psykopaters adfærd på arbejdspladser

Dog er der også situationer, hvor det kan være en stor ulempe at have en person ansat med psykopatiske træk. Nogle psykopaters evne til at skjule deres asociale adfærd betyder, at de kan ofre kan navigere gennem arbejdspladsen ubemærket i noget tid. De bruger deres charme til at manipulere situationer og relationer, og nogle gange endda avancere i virksomheden gennem bedrag.

Ofte kan de præsentere sig selv som ideelle medarbejdere eller ledere og bruge deres overfladiske charme til at skabe et positivt indtryk. Denne forklædning fører ofte til, at de opfattes som selvsikre og visionære.

Ved at udnytte professionelle relationer kan psykopater manipulere kolleger og overordnede og opnå magt og indflydelse. De er dygtige til at identificere, hvem der kan hjælpe med at fremme deres positioner, og vil bruge disse individer til deres fordel.

Negativ indvirkning på arbejdsmiljøet

Psykopaters manipulerende adfærd kan føre til et giftigt arbejdsmiljø, hvor tillid er undergravet, og holdånden ødelægges. Med tiden bliver deres mangel på empati og tendens til at udnytte andre tydelig, især når de tager æren for andres arbejde eller underminerer holdmedlemmer for at opretholde deres facade af kompetence. 

Som resultat kan denne adfærd medføre større tilfredshed blandt en skare af medarbejdere, ligesom det kan føre til flere sygemeldinger eller endda opsigelser, fordi nogle ikke kan holde ud at arbejde med denne person.

Sådan håndterer du en psykopat på din arbejdsplads

Hos MindCPH har vi i mange år hjulpet både store og små virksomheder med at forbedre produktiviteten og arbejdsglæden. Derfor ved vi også af erfaring, hvor stor skadelig effekt en mørk personlighedstype som en psykopatisk kollega eller chef kan have. Det kan både være en udfordring for ledelsen helt overordnet, men også for vedkommendes kollegaer.

At håndtere en psykopat på arbejdspladsen indebærer en strategisk og forsigtig tilgang. Det er afgørende at opretholde professionelle grænser og sikre, at alle interaktioner er strengt arbejdsrelaterede, og at personlige oplysninger ikke deles.

At dokumentere alle interaktioner giver et faktisk grundlag for eventuelle nødvendige rapporter til HR eller ledelsen, hvilket hjælper med at underbygge påstande om upassende adfærd.

At dele bekymringer med kolleger kan også hjælpe med at skabe en fælles tilgang til at håndtere situationen.

Få hjælp til at forbedre dit arbejdsmiljø med MindCPH

Hos MindCPH hjælper vi hver dag virksomheder med at forbedre arbejdsglæden og øge produktiviteten.

Vi kan både hjælpe med konkret rådgivning i forhold til konflikthåndtering- og konfliktløsning samt hjælpe jer med at mindske risikoen for at medarbejdere mistrives og går ned med stress. Vi tilbyder både skræddersyede forløb, foredrag og ikke mindst rådgivning.

Vi har igennem årene hjulpet både store og små virksomheder samt flere kommuner, særligt i og omkring København. Så hvis du er på udkig efter en dygtig erhvervspsykolog, så er vi de helt rette at gå til.

Individuel terapi

Bestil din tid i dag. Det er fleksibelt, nemt og enkelt. Du kan vælge en af vores dygtige metakognitive psykologer som sammen med dig tilrettelægger dit forløb. Vi tilbyder også online terapi.

Gruppeterapi

Metakognitiv gruppeterapi er særdeles velegnet til behandling. Hvis du ønsker en effektiv og prisvenlig behandling sammen med andre ligesindende er gruppeterapi for dig.

Online terapi

Vælger du at se din psykolog online kan du sidde i dit eget rum og arbejde målrettet med dine udfordringer. Vi møder dig der hvor du er og vi hjælper dig der, hvor du vil hen.

Mød psykologerne i MIND CPH

  • Mind CPHs kurser har virkelig hjulpet mig. Jeg er blevet god til at opdage, hvornår jeg sidder fast i spekulationer og grublerier. Jeg kan give slip på de negative tanker. De er bare tanker og jeg har lært at genvinde kontrollen over dem. TAK!

    Anne, 33 år: deltager på gruppeforløb
  • Mind CPHs kurser har virkelig hjulpet mig. Jeg er blevet god til at opdage, hvornår jeg sidder fast i spekulationer og grublerier. Jeg kan give slip på de negative tanker. De er bare tanker og jeg har lært at genvinde kontrollen over dem. TAK!

    Anne, 33 år: deltager på gruppeforløb
  • Mind CPHs kurser har virkelig hjulpet mig. Jeg er blevet god til at opdage, hvornår jeg sidder fast i spekulationer og grublerier. Jeg kan give slip på de negative tanker. De er bare tanker og jeg har lært at genvinde kontrollen over dem. TAK!

    Anne, 33 år: deltager på gruppeforløb

Få mere viden — skriv dig op til vores nyhedsbrev

Få inspiration, information og gode råd til at få bugt med grublerierne og bekymringerne.
Ja, tak – tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration, information og gode råd til at få bugt med grublerierne og bekymringerne

Ja tak, tilmeld mig nyhedsbrevet

Find os

MIND CPH ApS
Bredgade 36B, 2.th.
1260 Kbh K.
CVR Nr. 37210617
Vi er medlem af:

Følg os

© MIND CPH 2023
chevron-down