/

Metakognitive øvelser og metaforer

Metakognitiv terapi er en procesfokuseret terapiform, hvor du får mulighed for at skabe en forandring i din tænkemåde og uhensigtsmæssige mentale strategier gennem metakognitive øvelser og metaforer.

Metakognitive øvelser og metaforer bruges for at gøre din anvendelse og forståelse af de metakognitive principper lettere. Øvelserne og metaforerne har forskellige formål i de forskellige situationer og vil af den grund tilrettelægges efter dine individuelle behov. Da vi hos MIND CPH arbejder med forskellige livssituationer, tilstande og diagnostiske kriterier, vil øvelserne også afhænge heraf. 

Læring gennem øvelser

Metakognitiv terapi er en samtaleterapi, der er baseret på både samtaler og øvelser. Det giver både en verbal læring og en procedural læring. Det kan f.eks sammenlignes med at lære at køre bil. Der vil være en teoretisk del, som du skal forstå, men også en praktisk del, hvor du skal lære at køre bilen. 
Vi bruger bl.a. metaforer til at gøre den teoretisk forståelse lettere og øvelser således at du får den praktiske erfaring. 

Formål med øvelserne

De metakognitive øvelser kan spænde fra korte øvelser til længere øvelser. Formålet med øvelserne er blandt andet at at udfordre dine  metakognitive antagelser om f.eks. at tænkning er ukontrollerbar, samt øge din metabevidsthed - altså din bevidsthed om dine tanker og at du har et valg i forhold til, hvilke tanker du tænker.

Vi arbejder med de relevante øvelser i sessionen, så du får mulighed for at arbejde med de konkrete elementer, der udfordrer dig.

Hvis du f.eks. døjer med bekymringer og overtænkning, vil det være relevant at arbejde med øvelser, der handler om ikke at engagere sig i bekymringer, men istedet behandle dem som forbigående tanker, der gerne må være i sindet, uden at du behøver at bruge ekstraordinært meget energi på dem.

Mellem hver session vil du få hjemmearbejde baseret på de øvelser, vi har haft i sessionen. Dette skal være med til at styrke fundamentet for forandring samt skabe nye indsigter, som du kan arbejde med i terapien.

Forståelse gennem metaforer

Vi bruger billeder og metaforer til at gøre den teoretisk forståelse lettere. Det kan være tungt at skulle forstå teorien. Vi gør os derfor altid umage med at finde relevante metaforer og billeder, således at det bliver lettere for dig at huske og forstå dét, vi taler om. Samtidig bliver det lettere for dig at ændre og justere din tænkning.

Formål med metaforer

I det terapeutiske arbejde vil der blive anvendt metakognitive metaforer for at øge din indsigt og forståelse i, hvordan uhensigtsmæssige mentale strategier påvirker vores sind og velbefindende. Metaforerne skal derfor ses som billedlige forklaringer, der kan understrege essentielle pointer og skabe en bedre bevidsthed hos dig.

Metaforer bruges til at beskrive følelser og abstrakte begreber på en måde, der vækker din fantasi og skaber en dybere forståelse. Ved at bruge metaforer kan vi desuden skabe et unikt sprog for noget der ellers kan synes meget abstrakt og fluffy. 

Metakognitiv terapi er en proces

Metakogntive øvelser og metaforer skal ikke ses som noget, hvor du skal præstere eller øve uden fejl – det skal ses som din mulighed for at lære og skabe indsigt i den måde, vi anvender vores tænkning på, og hvordan dette påvirker vores sind og velvære. Den metakognitive terapi er en procesfokuseret terapi, hvor du over sessionerne skaber din egen udviklingsproces og en højere metakognitiv bevidsthed af dine mentale strategier.

Er du blevet nysgerrig på metoden, og hvordan det virker i praksis? Så er du altid velkommen til at ringe til os på 31 11 13 15 eller sende os en mail på hello@mindcph.dk.

Mød psykologerne i MIND CPH

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration, information og gode råd til at få bugt med grublerierne og bekymringerne

Ja tak, tilmeld mig nyhedsbrevet

Find os

MIND CPH ApS
Bredgade 36B, 2.th.
1260 Kbh K.
CVR Nr. 37210617
Vi er medlem af:

Følg os

© MIND CPH 2023
chevron-down