Stress
Vi tilbyder effektiv og skræddersyet stressbehandling

Metakognitiv terapi mod stress

Vores stressbehandling er tilpasset din situationdine behov og dine problemer.

MIND CPHs stressbehandling er målrettet, fokuseret og baseret på ny viden om stress og metakognitiv terapi. Behandling af stress hos MIND CPH indebærer ikke hvile, meditationspraksis eller lange sygemeldinger. Tværtimod kan du opretholde dit normale arbejds- og fritidsliv eller vende tilbage til det hurtigst muligt, hvis du på nuværende tidspunkt er sygemeldt.

Du lærer effektive varige strategier til at håndtere stress, så du også fremover kan undgå at blive syg af stress.

De fleste oplever stress ind i mellem. Det er blevet en del af vores moderne hverdag: Vi skal have et væld af ting til at gå op i en højere enhed, både professionelt og privat.

Uanset, behøver vi ikke bukke under for det. Du kan f.eks. læse mere på vores blog om, hvordan du navigerer mellem udfordringer og krav uden at ryge ned med stress.

Hos MIND CPH vil du møde psykologer med speciale i stress. Du kan læse mere om vores psykologer her.

Få effektiv hjælp mod stress

Det kan være du har en krævende hverdag, som du egentlig trives i, men er begyndt at føle dig presset af. Det kan være din krop er begyndt at sige fra og det påvirker din søvn, dit humør og din handlekraft. Det kan også være, at dine kognitive funktioner begynder at dale – og du er bekymret. Det kan være du oplever tankemylder, som du har svært ved at få kontrol over. Og det skræmmer dig, at du føler dig presset på denne måde.

Vi tilbyder et specialiseret 6-ugers gruppekursus om behandling og forebyggelse af stress og vi tilbyder også individuelle behandlingsforløb.

Vores individuelle forløb kan både foregå på vores hyggelige klinik, som er centralt placeret i indre København på Bredgade, eller det kan foregå online. Du kan læse mere om, hvordan psykolog online fungerer her.

Begge behandlingsformer er effektive uanset om der er tale om arbejdsrelateret stress eller anden form for stress. Selv hvis du oplever at din stress skyldes et reelt problem, er vores behandlingsformer meget effektive.

Kontakt os gerne på hello@mindcph.dk eller 31 11 13 15, hvis du har spørgsmål til vores stressbehandling.

Du kan få tilskud til stressbehandling hos MIND CPH, hvis du har en sundhedsforsikring eller er medlem af Danmark.


MIND CPH tilbyder den bedste og mest effektive stressbehandling, du kan få.

Vi skræddersyr dit forløb, så det passer med nøjagtig din situation, dine behov og din problemstilling.

Når du er i behandling for stress hos MIND CPH:

  • Beder vi dig ikke om at lukke ned for dit liv og dine aktiviteter – Vi hjælper dig istedet med at fastholde og leve det.
  • Øger vi din evne til at håndtere stress på en markant mere effektiv og konstruktiv måde.
  • Lærer vi dig effektive strategier, så du igen kan gøre dit liv mere meningsfuldt uden at give afkald på et aktivt liv.

Vi tilbyder en behandling, der bygger på den nyeste viden om stress samt metakognitiv terapi.

Metakognitiv terapi er særdeles effektiv til at behandle stress, fordi det er en terapiform, der ikke dvæler ved symptomer og ydre forhold, men går direkte til sagens kerne og behandler de bagvedliggende mekanismer, der skaber og vedligeholder stress. På den måde kan du hurtigst muligt vende tilbage til dit liv, din familie, dit job og til de aktiviteter, der gør dig glad.

Nyere stressforskning viser, at stress i sig selv ikke er den farlige ingrediens i stresslidelsen. Tværtimod kan antagelsen om at stress er farligt være med til at skabe og fastholde de problemer, man oplever, når man lider af stress.

Hos MIND CPH er vi specialiseret erhvervspsykologer og kan tilbyde metakognitive erhvervsforløb til din virksomhed. Du kan læse mere om vores erhvervsløsninger her.

Ny tilgang til stressbehandling

Stress vurderes i dag at være en af vores samfunds største fjender – Både økonomisk, fysiologisk og psykologisk. Vi bruger enorme ressourcer på at behandle og forebygge stress. Samtidig stiger antallet af stressramte voldsomt, med enorme menneskelige omkostninger til følge.

Der er en åbenbar uoverensstemmelse i det regnestykke og der er brug for en ny tilgang til stressbehandling.


Metakognitiv stressbehandling

De fleste, der har stress, oplever at have udfordringer og krav, der føles uløselige og svære at leve op til. Det er denne tilstand, som vi oftest forstår som værende årsag til stress. Men det er langt fra hele sandheden. For ikke alle, der har store og komplekse krav eller forventninger bliver stressede. Der findes endda mennesker, der objektivt set ikke kan finde ydre årsager til, at deres stress er opstået. Her tyer vi så ofte til den anden side af forklaringen, hvor stress opstår hos de mennesker, der ikke besidder de nødvendige ressourcer, eller på anden vis har en svaghed, der gør, at de ikke tåler så mange udfordringer.

Denne forståelse af stress er særdeles simplistisk og reduktionistisk – og efterlader tusindvis af mennesker i et tomrum, hvor de ikke får den nødvendige hjælp til sin lidelse.

Skal vi kunne yde effektiv stressbehandling skal vi have fat i problemets rod. Men det kræver, at vi adskiller de “udefra kommende krav og forventninger”, dvs. de faktiske problemer fra “tankerne om problemerne”. Det kræver også, at vi går væk fra tanken om “manglende ressourcer og evner” og istedet kigger på de “strategier, som vi bruger til at håndtere stress”.

Stress – og tanker om stress

Når man har stress, har man samtidig mange tanker om stress og dét, der stresser. Er man fx stresset pga. arbejdet har man typisk mange tanker om arbejdet og egne evner (og lyst) til at udføre det. Man grubler og bekymrer sig om, hvordan man skal kunne håndtere og løse situationen. Man har oftest også mange bekymringer om, hvordan og hvorfor kroppen og psyken reagerer. Mange oplever ubehagelige kropslige symptomer samt, at de kognitive funktioner bliver påvirkede – og det sætter gang i endnu flere bekymringer.

Forståeligt nok!

Man stiller måske sig selv spørgsmål som: Er dette rigtigt for mig? Er det tegn på, at jeg ikke kan tåle det liv jeg fører og hellere burde finde noget andet at lave osv.

Det er muligt, at tankerne i starten opleves som konstruktive og nødvendige, men de fleste, der får stress, oplever på et tidspunkt, at deres tænkning føles ukontrollerbar. Og det kan være meget skræmmende. Man er ikke længere herre i eget hoved – så at sige. De fleste får desuden sværere og sværere ved at lade tanker om arbejde blive på arbejdet (eller tanker om hjemmet blive i hjemmet). Man er ikke længere i stand til at nyde fritiden, familien eller de ting, man tidligere fandt glæde ved. Hele ens liv bliver korrumpereret af tanker og bekymringer og endeløse kampe for at komme op til overfladen igen, løse problemerne og overvinde stress.

Disse problemløsningsstrategier er dog ikke effektive og er en af de ting man netop skal undgå når man har stress. De medvirker i stedet til, at man dvæler ved problemer og udfordringer i en sådan grad, at man bliver dårlig af det. Det er faktisk hele denne ikke-fleksible tankeproces, der er omdrejningspunktet i stresslidelsen. I stedet for at gøre dig rask, så vedligeholder den stress og forværrer den.

I metakognitiv terapi hjælper vi dig til at opleve kontrol over din tænkning igen. Vi lærer dig effektive strategier, herunder at blive bevidst om dine triggertanker, hvilket bringer dig ovenpå psykisk og giver dig mentalt overskud. Vi fjerner ikke dine problemer, men vi hjælper dig sådan, at du bliver i stand til at træffe bedre beslutninger og til at anvende mere konstruktive problemløsningsstrategier.

Du er meget velkommen til at kontakte os på 31 11 13 15 eller hello@mindcph.dk og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig af med stress.

Julestress

Når julen er over os, er det naturligt for mange at få følelsen af julestress. Det gør vi fordi der er mange forventninger og en masse vi gerne vil nå på kort tid.

Vi kan hurtigt falde i tankefælden og slå os selv oveni hovedet med at det, vi ikke formår i julen.
Men findes der en måde, hvor vi kan undgå julestress?

Metakognitiv terapi hos MIND CPH

Hos MIND CPH har vi specialiseret os i metakognitiv terapi. Vi tilbyder både behandling og forebyggelse af både svære og lettere psykiske lidelser.

Vi bruger også metakognitiv terapi til behandling af andre problemstillinger som fx jalousi, lavt selvværd, parforholdsproblemer og behandling af nyere lidelser som f.eks. orthoreksi og dysmorfofobi.

Metakognitiv terapi kan desuden med fordel anvendes til at forbedre mental sundhed og har konkrete og effektive værkstøjer til at slippe overtænkning og øge dit nærvær og din livsglæde.

Vi tilbyder både individuel terapi, coaching og gruppeterapi. Vi tilbyder også fleksible løsninger til erhvervslivet.

Hvad kan et metakognitivt forløb?

Du får specifik indsigt i de mekanismer, der vedligeholder dine symptomer og dit ubehag, og du får værktøjer til hurtigt at overvinde dem.

Du får konkrete anvisninger til at genvinde kontrollen over dine tankeprocesser og lærer, hvordan du slipper af med ubehagelige kropslige fornemmelser.

Du lærer, at håndtere negative følelser og tanker på en hensigtsmæssig måde.

Du lærer at slippe undgåelsesadfærd, så du kan komme i gang med at gøre præcis de ting, du har lyst til.

Du lærer, at det er helt normalt at have problemer og udfordringer, men du lærer hvordan du ikke behøver at bukke under for dem.

Du er velkommen til at kontakte os på hello@mindcph.dk eller 31 11 13 15, hvis du ønsker metakognitiv terapi eller har spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig.
Følg os på Facebook og Instagram – Vi poster om livet på klinikken og deler inspiration, redskaber og strategier til et liv fri for bekymringer og grublerier.
Velkommen til vores lyse rummelige lokaler, hvor du sammen med en af vores psykologer afdækker og eliminerer de forhold, der hindrer dig i at leve op til dit fulde potentiale.
envelopemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram