Hvad er metakognitiv terapi – og hvordan virker det?

Metakognitiv terapi er en nyere psykologisk behandlingsmetode, som har vist sig at være utrolig effektiv til behandling af de fleste psykiske lidelser og psykologiske problemstillinger. Der findes omfattende og pålidelig dokumentation for effekten af metakognitiv terapi i forhold til bla. angst og depression.

Der er udarbejdet specifikke (og afprøvede) behandlingsmanualer til de forskellige lidelser, men metakognitiv terapi kan anvendes til at behandle psykisk lidelse på tværs af diagnosekriterier. Lider man eksempelvis både af angst og depression vil behandlingen af fx angsten medføre, at de depressive symptomer også aftager og omvendt.

Årsagen til dette er, at man i metakognitiv terapi ikke kun reducerer specifikke symptomer, men at terapien går ud på at

 

identificere og fjerne et specifikt opmærksomhedssyndrom kaldet Cognitive Attentional Syndrome (CAS), som er identificeret som den bagvedliggende årsag til al psykisk mistrivsel og lidelse.

Metoden er udviklet af professor Adrian Wells, som også underviser på den 2-årige speciliseringsuddannelse, som psykologerne i MIND CPH er uddannede i, eller i gang med at uddanne sig i.

Metoden er udbredt i England og Norge og vi oplever en stadig stigende interesse for metakognitiv terapi i Danmark. Dog er det stadig et fåtal psykologer i Danmark, der anvender metakognitiv terapi som behandlingsmetode.

 

Hvad er forskellen på Metakognitiv terapi og kognitiv terapi?

Der er stor forskel på metakognitiv og kognitiv terapi. Begge retninger antager, at det er forstyrrelser i vores tænkning, der skaber psykiske problemer. Men der er stor uenighed om hvilken type forstyrrelse, der skaber problemer.

I kognitiv terapi er der stort fokus på indholdet af tanker, og traditionelt handler kognitiv terapi om at omstrukturere tankeindhold. Eksempelvis vil man typisk realitetsteste tanker ved at stille spørgsmål i retning af “Hvad er beviserne for – og hvad er beviserne imod”

Den grundlæggende antagelse i kognitiv terapi er altså, at visse tanker kan gøre os psykisk syge, og derfor skal vi lære at tænke mere nuanceret eller ”rigtigt”.

I metakognitiv terapi tillægger man ikke tankeindholdet betydning og mener ikke, at det er negative tanker, som gør os syge. Tværtimod er det helt normalt at have negative tanker – både om sig selv og andre. Alle mennesker har negative tanker, men ikke alle får psykiske problemer af den grund.

Så i metakognitiv terapi betragter man ikke tankerne i sig selv som problematiske. Tanker har ganske enkelt ikke magt til at gøre os syge, og derfor behøver man heller ikke at lære at tænke mere nuanceret eller ”rigtigt”.

Problemet i psykiske lidelser ser derimod ud til at være, at det for nogle er vanskeligt at lægge (normale) negative tanker fra sig. Man dvæler derfor længere og oftere ved de negative tanker og følelser og grubler og bekymrer sig i time- og dagevis – og det er dén proces, som skaber ubalance og gør os dårlige.

Når man hele tiden dvæler ved sine negative tanker, så fastholder man en følelse af angst og tristhed, som går hen og skaber de vedvarende negative indre tilstande, som karakteriserer psykisk lidelse.

Så i forhold til kognitiv terapi, som handler om at lære at tænke anderledes eller ‘tænke sig ud af tænkning’, så handler metakognitiv terapi om at lære at tænke mindre.

I metakognitiv terapi er man altså mere interesseret i hvor længe man tænker end hvad man rent faktisk tænker på, og typisk vil terapeuten stille spørgsmål i retning af:

“Hvad er fordelen ved at spekulere over dit værd?”, “hvordan får du det følelsesmæssigt, når du spekulerer over dit værd?” – og “er det noget du kan stoppe med at spekulere over?”

Jeg har det skidt psykisk – Hvordan kan Metakognitiv terapi hjælpe mig?

Jeg har det skidt psykisk – Hvordan kan Metakognitiv terapi hjælpe mig?

Når man er fanget i en spiral, hvor man dvæler ved de negative tanker, handler det oftest om, at man ikke føler, at man kan lade være.

Faktisk opfatter de fleste, at tænkningen er ukontrollerbar, og det er skræmmende. For når man ikke føler, at man kan styre sine egne tanker, så bliver ens eget hovedet jo et usikkert eller ligefrem et farligt ”sted”, og den fornemmelse giver anledning til forøget frustration og angst.

Men heldigvis er der blot tale om en fornemmelse af manglende kontrol. Tanker er nemlig hverken ukontrollerbare eller skadelige i sig selv. Tværtimod er bekymringer og grublerier overraskende nemme at få kontrol over, og det er noget af det allerførste, man lærer i metakognitiv terapi.

Metakognitiv terapi handler grundlæggende om at få kontrol over sin tænkning, så man kan være mere fleksibel og selv bestemme, hvad man tænker på og hvor meget tid, man bruger på det. Når man har styr på det (og det får man relativt hurtigt) oplever de fleste en kolossal symptom lettelse.

Passer det, at Metakognitiv terapi er særligt effektiv?

Passer det, at Metakognitiv terapi er særligt effektiv?

Der er så god evidens for effekten af metakognitiv terapi, at det ikke længere giver mening for os at tilbyde andre terapiformer. Alle psykologer i MIND CPH arbejder derfor udelukkende med denne terapiform, da det er vores erfaring, at den udkonkurrerer alle andre terapiformer.

Naturligvis findes der andre terapiformer end metakognitiv terapi som har effekt, men hos os opnår vi de bedste resultater, når vi er tydelige og eksklusive i vores valg af behandlingsmetode.

Hvordan er det at være i Metakognitiv terapi?

Hvordan er det at være i Metakognitiv terapi?

I metakognitiv terapi tager vi udgangspunkt i din nuværende situation. Vi vender ikke tilbage til tidligere smertefulde oplevelser og gennemlever dem for at ”bearbejde” dem.

Vi bruger heller ikke en meditationspraksis, åndedrætsøvelser eller andre kropslige øvelser. Vi fokuserer ikke på at skabe optimale betingelser i dit liv, snarere kan det være en god idé, når man har det psykisk skidt, ikke at skabe en ”kunstig” hverdag kun med ro og meditation. Vi anbefaler dig hellere at holde fast i dagligdagen og dens gøremål. Dermed undgår man at ”sygeliggøre” sig selv, og styrker fornemmelse af ”normalitet” og følelsen af stadigvæk at fungere normalt.

Vi arbejder helt konkret med øvelser og eksperimenter, der bl.a. giver dig en oplevelse af kontrol over dit tanke- og følelsesapparat. Vi lærer dig og hjælper dig til at implementere metoderne i din hverdag.

Metoderne virker, men det er naturligvis med metakognitive metoder som med alle andre metoder, at de kun virker, hvis man anvender dem.

Derfor er det også nødvendigt, at du går helhjertet ind i terapiarbejdet og bruger de teknikker og strategier, du lærer i terapien, i din hverdag.

Har I eksempler på mennesker, som har haft svær stress, angst og depression, som er blevet helt raske?

Har I eksempler på mennesker, som har haft svær stress, angst og depression, som er blevet helt raske?

Ja 100%. Formålet med terapien er, at du skal blive rask. Målet er ikke ”at lære at leve med din psykiske sygdom” eller på anden måde at gøre det “tåleligt”. Det er muligt at slippe psykisk lidelse og undgå tilbagefald fuldstændigt.

Kan man få Metakognitiv terapi online?

Kan man få Metakognitiv terapi online?

Ja. Metakognitiv terapi er overordentlig velegnet til online terapi. Man kan også få Metakognitiv terapi via telefonsamtale.

Kan I anbefale en god bog om Metakognitiv terapi?

Kan I anbefale en god bog om Metakognitiv terapi?

Der findes mange bøger om metakognitiv terapi. De fleste er dog primært skrevet til behandlere. En god og fyldestgørende bog, hvis man vil vide mere om metakognitiv terapi, er ”Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression” af Professor Dr. Adrian Wells. Bogen findes desværre ikke på dansk. Der er desuden for nylig udkommet en ny dansk bog skrevet af Pia Callesen. Den hedder Lev mere, Tænk mindre.

Ønsker du Metakognitiv terapi?

Du kan læse læse mere om de forskellige behandlingsmuligheder HER.

Vi har blandt andet metakognitiv gruppeterapi, som er særdeles effektiv og samtidig prisvenlig.

Vores klinik ligger dejligt centralt på Bredgade 36 midt i København

Vores psykologer

Alle MIND CPHs dygtige psykologer er universitetsuddannede og specialiseret i metakognitiv terapi.

Online booking

Bestil din tid online i dag. Det er nemt og enkelt og du vælger selv din psykolog.

Metakognitiv terapi hos MIND CPH

Hos MIND CPH har vi specialiseret os i metakognitiv behandling af stress, angst og depression, men metakognitiv terapi kan anvendes til at behandle mange andre psykiske lidelser. Vi tilbyder både individuel behandling og gruppebehandling af stress, angst og depression og vi tilbyder individuel behandling af andre lidelser som fx. social angst, OCD og PTSD.

Vi bruger også metakognitiv terapi til behandling af andre problemstillinger som fx jalousi, lavt selvværd, parforholdsproblemer og behandling af nyere lidelser som f.eks. orthoreksi og dysmorfofobi.

Vi har arbejdet med denne terapiform i en del år og kan tilbyde metakognitiv terapi indenfor alle de områder, hvor metakognitiv terapi er det oplagte valg. Se mere nedenfor.

Du er velkommen til at kontakte os på hello@mindcph.dk eller 31 11 13 15, hvis du ønsker metakognitiv terapi eller har spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig.

Metakognitiv terapi - Stress

Vores behandling er effektiv og målrettet og bygger på ny viden om stress og metakognitiv terapi.

Læs mere om stressbehandling

Metakognitiv terapi - Personlig udvikling

Personligt og skræddersyet forløb, hvor du kan forbedre dit selvværd og blive en bedre udgave af dig selv.

Læs mere om personlig udvikling.

Metakognitiv terapi - Angst

Metakognitiv behandling af angst er særdeles effektiv og baseret på, at du kan blive fri for angst.

Læs mere om behandling af angst

Metakognitiv terapi - Børn & Unge

Metakognitiv terapi er en velegnet terapiform til børn & unge, der bl.a. lider af angst eller depression.

Læs mere om børn & unge.

Metakognitiv terapi - Depression

Vi har erfaring med skånsomt og effektivt at behandle depression med metakognitiv terapi.

Læs mere om depression

Metakognitiv terapi - Erhverv

Vi tilbyder bl.a. behandling og forebyggelse af stress, lederudvikling og øget performance.

Læs mere om tilbud til erhverv.

Vi har haft hundredevis af glade og tilfredse klienter gennem klinikken. Nogle af dem har været så venlige at dele deres oplevelse, så du kan se, hvordan vi kan hjælpe  -->

 

"Mit metakognitive forløb hos MIND CPH har været noget af en øjenåbner. Jeg ville ønske, jeg havde startet noget før – Det havde forkortet min sygemeldingsperiode væsentligt. De værktøjer, jeg har fået i forløbene, hjælper mig med at forstå og håndtere stress, og jeg kan overføre værktøjerne til andre af hverdagens udfordringer."

 

Jane, 48 år, gruppeforløb og indivisuel terapi mod stress

"I dag er mit forhold til træning helt anderledes. Jeg udøver ikke samme sygeligt kontrollerende adfærd og jeg træner sammen med andre igen. Da jeg startede hos MIND CPH kunne jeg ikke selv se, at det var dér, der skulle sættes ind. Jeg er stor fan af metakognitiv terapi, fordi den har lært mig, hvordan jeg aktivt kan ændre min tænkningsstil og adfærd. Uden forløbet hos MIND CPH var jeg aldrig nået til det sted, jeg er i dag og måske heller ikke blevet meget ældre. Jeg er uendeligt taknemmelig."

 

Jacob, 26 år, individuelt forløb mod orthoreksi

"Det gik pludselig op for mig, at jeg var røget i "tankefælden". Igen. Men jeg gik ikke i panik. Jeg besluttede, at dét gad jeg simpelthen ikke! Jeg gav slip på tankerne og flyttede mit fokus til noget andet. Jeg havde aldrig troet, at jeg ville kunne lære at tænke anderledes. Jeg har lært SÅ meget af jer. Tusind tak!"

 

Sanne, 54 år, deltager på gruppeforløb

Vi glæder os til at tage imod dig i vores moderne og hyggelige klinik.

Hos MIND CPH sætter vi altid dig først, og vi lægger stor vægt på kvalitet og service. Vi skaber omgivelser, som du kan føle dig tryg og godt tilpas i.

Vi har gratis wifi, te, kaffe, chokolade, magasiner og aviser i vores venteværelse. Hvis du er i god tid, kan vi varmt anbefale en kop kaffe hos Original Coffee, som ligger lige ved indgangen til vores klinik.

Alle MIND CPHs psykologer er universitetsuddannede og medlemmer af Dansk Psykologforening.

Vi tager altid afsæt i din unikke situation, og vi planlægger dit forløb sammen med dig.

Alle kan blive ramt af stress, angst, depression eller andre psykiske problemstillinger. Uanset, behøver din problemstilling ikke at overtage din tilværelse.

Vi skræddersyr dit terapiforløb, indfanger netop din problemstilling og giver dig værktøjer til at komme din problemstilling til livs.

Vi anvender metakognitiv terapi, som er en effektiv veldokumenteret terapiform mod flertallet af psykiske problemstillinger.

Få mere viden

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få inspiration, information og gode råd til at få bugt med grublerierne og bekymringerne.

Kontakt os

MIND CPH ApS

Bredgade 36B, 2.th.

1260 Kbh K.

CVR Nr. 37210617

Tlf. 31 11 13 15

Mail: hello@mindcph.dk