Generaliseret angst

Metakognitiv terapi mod generaliseret angst (GAD)

Generaliseret angst er karakteriseret ved tilstedeværelsen af overdrevne bekymringer, som føles uhyre vanskelige at kontrollere. Indholdet af bekymringerne kan være tilbagevendende eller bevæge sig fra et tema til et andet. De fleste mennesker med generaliseret angst bekymringer sig også over, at de overhovedet bekymrer sig, og de frygter, at deres bekymringer er farlige. Eksempelvis frygter mange med generaliseret angst, at de kan blive sindssyge eller få kræft og hjerte-kar lidelser af bekymring.

Bekymringer og uhensigtsmæssige copingmønstre

Bekymringer er lange kæder af negative tanker, som typisk handler om fremtidige trusler og farer. Bekymringerne er gerne bygget op omkring ”hvad nu hvis”- spørgsmål og en dvælen ved forestillinger om ventende katastrofer og måder at forebygge og forhindre dem på.

Dette kaldes inden for metakognitiv terapi også for tankemylder og er en af de centrale elementer, man får redskaber til at kontrollere.

Folk med generaliseret angst kan udvikle uhensigtsmæssig adfærd i form af undgåelsesstrategier, som har til formål at begrænse deres bekymringer. Strategierne kan dog have den modsatte effekt og i stedet udløse flere negative følelser, som tilføjer endnu flere bekymringer. Angsten og de tiltagende bekymringer påvirker såvel det mentale helbred som ens hverdag

Metakognitiv terapi er en ny og markant anderledes terapiform

Metakognitiv terapi er en nyere terapiretning med en veldokumenteret effekt, der egner sig særdeles til at arbejde med generaliseret angst

Metakognitiv terapi er effektiv mod generaliseret angst, fordi den går til sagens kerne, og retter sig mod den særlige tænkningsstil, der forårsager angst og bekymringer.

Metakognitiv terapi fokuserer på konstruktive fremadrettede handlemuligheder. Metakognitiv terapi går ikke op i problemerkendelse og fejlfinding: Man går ikke tilbage i barndommen og fortiden og ’bearbejder’ den, som man gør i mange andre terapiformer.

Ny forskning påpeger, at vores psyke er selvregulerende: Den ”passer sig selv”. ligesom vores åndedræt. Man behøver derfor fx ikke at tænke positivt, bearbejde sine tanker eller tænke over sine værdier for at trives mentalt. Tværtimod: Alt peger på, at mennesker med psykiske problemstillinger tænker for meget.

Hos MIND CPH har vi god erfaring med metakognitiv terapi i arbejdet med generaliseret angst. Vi tilbyder både individuelle forløb og gruppeterapi mod angst. Vores hyggelige klinik er centralt placeret i indre by og ligger lige ved siden af Kgs. Nytorv og Marmorkirkens metrostationer.

Vi har også god erfaring med individuel terapi online, du kan læse mere om online terapi her.

Metakognitiv terapi optimerer din tænkningsstil

Metakognitiv terapi kan hurtigt og effektivt fjerne det uhensigtsmæssige tankemønster. Behandlingen er således primært fokuseret mod selve tankemønstret og kun i mindre grad tankeindholdet. I metakognitiv terapi er man ikke særlig optaget af de konkrete tanker, vi tænker, men optaget af at begrænse den tid, vi bruger på at være hængt op i tanker, som gør os angste og bekymrede. Derfor arbejder vi også med at identificere de triggertanker, der udløser en lavine af negative tanker, så du kan styre dem, i stedet for at de styrer dig.

Målet med Metakognitiv terapi er at udvikle mental fleksibilitet, så du får kontrol over dine tankeprocesser og selv kan bestemme, hvor meget dine tanker og følelser skal fylde. Når du føler dig tryg og får tillid til dine egne mentale processer, vil symptomer på generaliseret angst og bekymringer forsvinde.

Mange, der har generaliseret angst, oplever også, at deres bekymringer kredser sig om helbredsociale situationer og præstationer. Når man behandler den generaliserede angst, behandles angsten på tværs af alle de forskellige kontekster, som den optræder i, fordi man med metakognitiv terapi går til sagens kerne. Det du gør med dine tanker.

Hos MIND CPH er vi specialiseret erhvervspsykologer og kombinerer det bedste fra erhvervspsykologien med de mest effektive evidensbaserede redskaber fra den kliniske psykologi. Læs mere om erhvervsløsninger hos MIND CPH her.

Metakognitiv terapi hos MIND CPH

Hos MIND CPH har vi specialiseret os i metakognitiv terapi. Vi tilbyder både behandling og forebyggelse af både svære og lettere psykiske lidelser.

Vi bruger også metakognitiv terapi til behandling af andre problemstillinger som fx jalousi, lavt selvværd, parforholdsproblemer og behandling af nyere lidelser som f.eks. orthoreksi og dysmorfofobi.

Metakognitiv terapi kan desuden med fordel anvendes til at forbedre mental sundhed og har konkrete og effektive værkstøjer til at slippe overtænkning og øge dit nærvær og din livsglæde.

Vi tilbyder både individuel terapi, coaching og gruppeterapi. Vi tilbyder også fleksible løsninger til erhvervslivet.

Hvad kan et metakognitivt forløb?

Du får specifik indsigt i de mekanismer, der vedligeholder dine symptomer og dit ubehag, og du får værktøjer til hurtigt at overvinde dem.

Du får konkrete anvisninger til at genvinde kontrollen over dine tankeprocesser og lærer, hvordan du slipper af med ubehagelige kropslige fornemmelser.

Du lærer, at håndtere negative følelser og tanker på en hensigtsmæssig måde.

Du lærer at slippe undgåelsesadfærd, så du kan komme i gang med at gøre præcis de ting, du har lyst til.

Du lærer, at det er helt normalt at have problemer og udfordringer, men du lærer hvordan du ikke behøver at bukke under for dem.

Du er velkommen til at kontakte os på hello@mindcph.dk eller 31 11 13 15, hvis du ønsker metakognitiv terapi eller har spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig.
Følg os på Facebook og Instagram – Vi poster om livet på klinikken og deler inspiration, redskaber og strategier til et liv fri for bekymringer og grublerier.
Velkommen til vores lyse rummelige lokaler, hvor du sammen med en af vores psykologer afdækker og eliminerer de forhold, der hindrer dig i at leve op til dit fulde potentiale.
envelopemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram