/

Machiavellisme - Sådan håndterer du dem på arbejdspladsen

Machiavellisme betegner en række personlighedstræk der betegnes som en af de tre mørke personlighedstræk. Machiavelliske personer har typisk få skrupler, når de skal nå deres mål og kan være svære at omgås - både privat og ikke mindst i personlige forhold.

På denne side kan du blive meget klogere på machiavellisme og hvordan du kan håndtere disse typer personer.

Machiavellisme er opkaldt efter en italiensk ‘diplomat’

Machiavellisme har sit navn fra Niccolò Machiavelli, en filosof, diplomat og forfatter fra renæssancen, bedst kendt for sit politiske værk "Fyrsten."

Denne bog er i dag en fast bestanddel af pensum på statskundskabsstudiet fordi den giver en række tidløse indsigter i hvordan man skal opføre sig i politik, hvis man vil fremad i tilværelsen. I dette værk forklarer forfatteren at metoder som manipulation, bedrag og om nødvendigt rå magt er nødvendige og effektive metoder til at regere effektivt over sine undersåtter.

I dag vil man derfor betragte en person med machiavelliske træk som en person der er snedig, strategisk manipulerende, ikke har nogle moralske skrupler, hvis målet er at komme frem i tilværelsen for at opnå magt eller status.

Kendetegn ved Machiavellisme

Machiavellisme kan mannifistere sig på mange forskellige måder. Genrelt skal man tænke på disse personer, som mennesker, hvis tanker og moral grundlæggende er anderledes end os andre. De ser og forstår verden gennem en anden linse og igennem andre værdier end os andre mere almindelige personer.

Nogle af de mest typiske kendetegn ved Machiavellisme inkluderer


· De har en tendens til at manipulere andre: Individer med machiavelliske træk manipulerer ofte mennesker omkring dem for at opnå deres mål. De er dygtige til at påvirke og kontrollere andres opfattelser og handlinger på en måde, der fremmer deres egne interesser, ofte på bekostning af andre.

· De holder følelsesmæssig afstand fra andre: Machiavelliske personligheder har en tendens til at opretholde en følelsesmæssig afstand til andre. Denne afstand gør det muligt for dem at manipulere situationer og mennesker uden at blive følelsesmæssigt involveret eller føle skyld. Dette gør det også svært for dem at danne ægte følelsesmæssige forbindelser.

· De har et meget kynisk Livssyn: De besidder generelt et dystert syn på verden og tror, at egoisme og bedrag er almindelige og acceptable adfærd. Denne kynisme retfærdiggør deres manipulative handlinger og mangel på tillid til andre, da de antager, at alle andre opererer med lignende bedrag.

· De har mangel på empati: Et kendetegn ved machiavellisme er en evne til at vise empati. Individer, der viser disse træk, finder det udfordrende at forstå eller dele andres følelser.

· De er dygtige til at lyve: At lyve er et almindeligt værktøj for machiavelliske personer. De er ofte meget overbevisende løgnere, der bruger dem til at manipulere situationer til deres fordel uden bekymring for sandheden eller dens konsekvenser.

· De lever bag en facade: Machiavelliske personer er dygtige til at præsentere sig selv på en måde, der tjener deres formål, ofte fremstår de charmerende eller troværdige for at udnytte sociale og interpersonelle situationer.

· De har en strategisk tilgang til personlige relationer: Relationer ses gennem et nytteorienteret objektiv, og andre mennesker betragtes som værktøjer eller midler til at nå et mål. Machiavelliske personligheder vurderer sociale forbindelser baseret på deres nytte og potentiale til at fremme personlige mål, frem for at se relationer som følelsesmæssigt vigtige.

Forskellen på Machiavellisme og psykopati

Machiavellisme er ligesom psykopati og narcissisme en af de tre 'Mørke personlighedstræk'. Og selvom Machiavellisme kan forekomme mørkt, så er der en række forskelle fra særligt psykopater. For selvom begge personlighedstyper er karakteriseret ved manglende empati eller delvis manglende empati for machiavelliske personlighedstyper, så er psykopater i modsætning til dem, typisk karakteriseret ved ikke at være særligt strategiske og impulsive. Psykopater manipulerer også personer men de gør det ofte på en langt mere hensynsløs og følelsesmæssigt frakoblede måde end machiavellister.

Machiavellisme på moderne arbejdspladser

Machiavellister kan udgøre en betydelig trussel på arbejdspladsen på grund af deres sofistikerede brug af manipulation for at opnå deres mål. Man kan så at sige opfatte dem, som slanger i paradis, da de hurtigt kan skabe en dårlig stemning og kultur, som nemt kan trække en afdeling eller virksomhed i den forkerte retning.

Machiavellister er således dygtige til strategisk tænkning, hvilket gør det muligt for dem at navigere komplekse sociale hierarkier og manipulere omstændigheder med fokus på det endelige resultat, ofte uden hensyntagen til etiske overvejelser. Deres evne til at planlægge og udføre komplekse ordninger uden at lægge vægt på etik, moral og god samvittighed, kombineret med deres analytiske færdigheder, gør dem formidable i roller, der kræver forhandling og strategisk planlægning.

Denne blanding af strategisk manipulation og følelsesmæssig afstand gør machiavelliske medarbejdere særligt farlige, da deres handlinger er svære at opdage og modvirke, hvilket nødvendiggør årvågenhed og proaktiv ledelse fra organisationer.

For at identificere en machiavellist på arbejdspladsen skal man være opmærksom på subtile signaler i deres interaktioner og beslutningsprocesser.

Disse personligheder viser ofte en ivrig interesse i at opnå strategiske fordele og kan vise et usædvanligt højt niveau af nysgerrighed omkring arbejdspladsens dynamikker, magtstrukturer og fortrolige oplysninger, hvilket bruger sådan viden til deres fordel.

De kan også have et mønster af at danne alliancer og kan ses skifte loyaliteter for at tilpasse sig deres interesser, hvilket viser en kamæleon-lignende evne til at tilpasse deres meninger og adfærd.

Desuden har machiavellister mere tendens til at gå til konflikter og forhandlinger med en kold, beregnende tankegang. Derudover fokuserer de mere på nytten af de resultater de når, frem for retfærdigheden af dem. De ville således ikke sky noen midler for at smide andre kollegaer under bussen eller tage æren for andres arbejde.

Derudover kunne de også sagtens forsøge at påvirke andre til at lave en del af deres arbejde, hvis de mente at det var i deres interesse.

Deres kommunikationsstil er normalt overbevisende og charmerende, målrettet mod subtilt at påvirke andre uden at tiltrække opmærksomhed til deres underliggende motiver. Overvågning af disse nuancerede adfærd kan hjælpe med tidlig opdagelse af machiavelliske tendenser, hvilket muliggør mere effektive ledelsesstrategier til at mindske deres indvirkning på arbejdspladsen.

Sådan håndterer du en machiavellisk kollega på arbejdet

Hos MindCPH har vi i mange år hjulpet både store og små virksomheder med at forbedre produktiviteten og arbejdsglæden. Derfor ved vi også af erfaring, hvor stor skadelig effekt en mørk personligehdstype som en Machiavellisk kollega kan have. Det kan både være en udfordring for ledelsen helt overordnet, men også for vedkommendes kollegaer.

At håndtere en machiavellisk personlighed på en moderne arbejdsplads kræver en strategisk tilgang, der minimerer konflikter og mindsker deres indflydelse.

Det er vigtigt at opretholde professionelle grænser og holde personlige oplysninger private, da Machiavellister ofte bruger sådanne data til at manipulere situationer til deres fordel. At dyrke en gennemsigtig og åben kommunikationskultur inden for teamet kan hjælpe med at fortynde deres forsøg på misinformation eller selektiv deling af oplysninger.

Når man interagerer med et machiavellisk person, er det vigtigt at fokuse på fakta og beviser snarere end subjektive meninger, hvilket kan reducere deres evne til at udnytte tvetydigheder.

Derudover bør man opfordre til, at der skabes et samarbejdsmiljø, der værdsætter kollektiv succes over individuelle sejre, hvilket gør det sværere for machiavelliske taktikker at trives.

Det er også gavnligt at involvere neutrale tredjeparter i forhandlinger eller beslutninger, der involverer sådanne individer for at sikre retfærdighed og objektivitet. Etablering af klare politikker og konsekvenser for uetisk adfærd kan afskrække manipulative handlinger. Endelig kan fremme af stærkt, etisk lederskab og en støttende arbejdskultur mindske effektiviteten af machiavelliske strategier og fremme et mere

Få hjælp til at forbedre dit arbejdsmiljø med MindCPH

Hos MindCPH hjælper vi hver dag virksomheder med at forbedre arbejdsglæden og øge produktiviteten.

Vi kan både hjælpe med konkret rådgivning i forhold til konflikthåndtering- og konfliktløsning samt hjælpe jer med at mindske risikoen for at medarbejdere mistrives og går ned med stress. Vi tilbyder både skræddersyede forløb, foredrag og ikke mindst rådgivning.

Vi har igennem årene hjulpet både store og små virksomheder samt flere kommuner, særligt i og omkring København. Så hvis du er på udkig efter en dygtig erhvervspsykolog, så er vi de helt rette at gå til.

Machiavellisme er dog ikke det eneste psykologiske fænomen, som vi arbejder med. Vi arbejder også med blandt andet med fænomenerne Halo effekten, Rosenthal effekten og FOMO - fear of missing out.

Individuel terapi

Bestil din tid i dag. Det er fleksibelt, nemt og enkelt. Du kan vælge en af vores dygtige metakognitive psykologer som sammen med dig tilrettelægger dit forløb. Vi tilbyder også online terapi.

Gruppeterapi

Metakognitiv gruppeterapi er særdeles velegnet til behandling. Hvis du ønsker en effektiv og prisvenlig behandling sammen med andre ligesindende er gruppeterapi for dig.

Online terapi

Vælger du at se din psykolog online kan du sidde i dit eget rum og arbejde målrettet med dine udfordringer. Vi møder dig der hvor du er og vi hjælper dig der, hvor du vil hen.

Mød psykologerne i MIND CPH

  • Mind CPHs kurser har virkelig hjulpet mig. Jeg er blevet god til at opdage, hvornår jeg sidder fast i spekulationer og grublerier. Jeg kan give slip på de negative tanker. De er bare tanker og jeg har lært at genvinde kontrollen over dem. TAK!

    Anne, 33 år: deltager på gruppeforløb
  • Mind CPHs kurser har virkelig hjulpet mig. Jeg er blevet god til at opdage, hvornår jeg sidder fast i spekulationer og grublerier. Jeg kan give slip på de negative tanker. De er bare tanker og jeg har lært at genvinde kontrollen over dem. TAK!

    Anne, 33 år: deltager på gruppeforløb
  • Mind CPHs kurser har virkelig hjulpet mig. Jeg er blevet god til at opdage, hvornår jeg sidder fast i spekulationer og grublerier. Jeg kan give slip på de negative tanker. De er bare tanker og jeg har lært at genvinde kontrollen over dem. TAK!

    Anne, 33 år: deltager på gruppeforløb

Få mere viden — skriv dig op til vores nyhedsbrev

Få inspiration, information og gode råd til at få bugt med grublerierne og bekymringerne.
Ja, tak – tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration, information og gode råd til at få bugt med grublerierne og bekymringerne

Ja tak, tilmeld mig nyhedsbrevet

Find os

MIND CPH ApS
Bredgade 36B, 2.th.
1260 Kbh K.
CVR Nr. 37210617
Vi er medlem af:

Følg os

© MIND CPH 2023
chevron-down