Metakognitiv terapi

Få bugt med forstyrrende tanker, følelser og adfærd - og øg din livsglæde med metakognitiv terapi.

For os er metakognitiv terapi det indlysende valg af metode - hvad end du søger hjælp til meget forstyrrende psykiske tilstande, eller du søger en måde at forbedre og optimere dit liv eller dine præstationer på. 

Hos MIND CPH arbejder vi udelukkende med metakognitiv terapi. Alle vores psykologer er uddannede og certificerede ved MCT Institute™ og er meget trænede i metoden. 

Det er vores erfaring, at vi kan opnå de bedste resultater, når vi er tydelige og eksklusive i vores valg og brug af metoder.

Hvad er metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi er en universel og transdiagnostisk metode, der både kan give større mental velvære og behandle de fleste psykiske tilstande. Metakognitiv terapi bygger på en forståelse af psyken som værende selvregulerende. Det betyder med andre ord, at vores psyke grundlæggende har en iboende evne til at hele fra ubehagelige oplevelser og ubehagelige tanker og følelser. Når psyken ikke heler, eller når ubehaget er vedvarende og vi oplever psykiske forstyrrelser som bl.a. angst og depressioner, så handler det i bund og grund om, at reguleringssystemet er tilstoppet.

At metoden er universel og transdiagnostisk betyder, at den kan bruges til at afhjælpe alle psykiske forstyrrelser og at den kan gøre det på én og samme tid. Dvs., at hvis du f.eks. søger hjælp til angst, kan vi samtidig hjælpe dig med dit dårlige selvværd. Eller hvis du kommer til os med søvnbesvær kan vi også på samme tid hjælpe dig til mere overskud i hverdagen. Det betyder også, at du ikke behøver at have en diagnose, eller være meget klar i spyttet med hvad du behøver vores perspektiv på. Du kan blot komme til os, - og vi hjælper dig med det.

I et metakognitivt sprog går terapien ud på at identificere og fjerne et specifikt opmærksomhedssyndrom kaldet Cognitive Attentional Syndrome (CAS). CAS er nemlig identificeret som den bagvedliggende årsag til al psykisk mistrivsel og lidelse. Metoden er udviklet af professor Dr. Adrian Wells, som også underviser på den 2-årige specialiseringsuddannelse, som psykologerne i MIND CPH er uddannede i, eller i gang med at uddanne sig i.

Metakognitiv terapi i MIND CPH

Sådan bruger vi metakognitiv terapi

Vi bruger metakognitiv terapi til at opdage og ændre de forstyrrende elementer i vores tænkning og adfærd og udforsker og afprøver andre mere hensigtsmæssige måder at forholde os til tanker, følelser og kroppen på.

Når du kommer til os er det derfor ikke nødvendigt at grave i fortiden og finde årsager til, hvorfor du har det som du har det, eller hvorfor du anvender de forstyrrende strategier. Der er højest sandsynligt en anledning og det har formentlig hjulpet dig på et tidspunkt. Men nu spænder de ben for, at du kan være til stede i livet og trives.
Indsigerne fra fortiden bringer dig ikke nødvendigvis videre. Derimod gælder det om at afdække strategierne, og afkode de vedligeholdende faktorer og indarbejde nye måder at forholde sig på.

Vores fokus er på nutiden og på fremtiden. På hvordan vi kan skabe et liv, hvor vi gør os frie af de gamle strategier.

Men du vil aldrig hos os opleve at blive puttet i en kasse, eller ikke kunne blive hjulpet for metoden ikke lige passede. Du vil heller aldrig opleve, at vi ikke lytter eller ikke er interesserede i det du fortæller. Tværtimod.

Vi bruger metakognitiv terapi som vores guide og som vores redskab til at finde de forstyrrende faktorer, men vi møder først dig som menneske og gør os umage med at afdække og forstå din situation, dine udfordringer og dine ønsker - og så bruger vi vores videnskabelige værktøj og erfaring til at hjælpe dig bedst mulige måde.

Hvad kan du bruge metakognitiv terapi til?

Der er udarbejdet specifikke (og afprøvede) behandlingsmanualer til forskellige typer af psykisk tilstande og forstyrrelser, men metakognitiv terapi kan faktisk anvendes til at behandle psykisk lidelse på tværs af diagnosekriterier. Lider man eksempelvis både af angst og depression, vil behandling af angsten medføre, at de depressive symptomer også aftager og omvendt. Årsagen til dette er, at man i metakognitiv terapi ikke kun arbejder med at reducere specifikke symptomer. Vi arbejder med de dybere og mere underliggende strategier i din tænkning og undersøger deres sammenhæng med de problemer, du oplever.

Du kan også bruge metakognitiv terapi til at øge din effektivitet og blive mere fokuseret. Du kan bruge det til at blive mindre forstyrret af tanker og følelser, og bruge det til at øge dit personlige lederskab og i øvrig personlig udviklingssammenhæng.

Vi har desuden taget initiativ til at bringe den metakognitive terapi ind i erhvervslivet og ser gentagne gange, hvordan metakognitiv erhvervspsykologi  kan gøre en forskel for trivsel, produktivitet og arbejdsglæde.

Der findes omfattende og pålidelig dokumentation for effekten af metakognitiv terapi og der forskes fortsat i metodens effektivitet og anvendelsesområder.

Hvordan er det at være i Metakognitiv terapi?

Vi tager udgangspunkt i din nuværende situation. Vi vender ikke tilbage til tidligere smertefulde oplevelser og gennemlever dem for at ”bearbejde” dem. 

Vi bruger heller ikke meditationspraksis, åndedrætsøvelser eller andre kropslige øvelser. Vi fokuserer ikke på at skabe optimale betingelser i dit liv, snarere kan det være en god idé, når man har det psykisk skidt, ikke at skabe en ”kunstig” hverdag kun med ro og meditation. Vi anbefaler dig hellere at holde fast i dagligdagen og dens gøremål. Dermed undgår man at ”sygeliggøre” sig selv og styrker fornemmelsen af ”normalitet” og følelsen af stadigvæk at fungere normalt. 

Vi arbejder helt konkret med øvelser og eksperimenter, der bl.a. giver dig en oplevelse af kontrol over dit tanke- og følelsesapparat, så du lettere kan give slip på de gamle strategier. Vigtigst af alt støtter og hjælper vi dig til at implementere metoderne i din hverdag. 

Metoderne virker, men det er naturligvis med metakognitive metoder som med alle andre metoder, at de kun virker, hvis man anvender dem. For at skabe en forandring i din hverdag er det nemlig nødvendigt, at du øver dig i din hverdag. Det er vores fornemste opgave på omsorgsfuld og empatisk vis at støtte dig i det arbejde og hjælpe dig med at justere og fjerne blokeringer, så du kan skabe en varig og vedholdende forandring i dit liv.

Kan man få Metakognitiv terapi online?
Ja, man kan få metakognitiv terapi online. Alle vores psykologer er trænede i online terapi og det er vores erfaring at det fungerer rigtig godt. Det er nemt og enkelt og du kan booke en online session ved at kontakte os eller booke i vores online kalender. Du får et link til vores online møderum og så forløber en session på samme måde, som den ville hvis det var med fysisk tilstedeværelse. Du kan også sagtens kombinere dine online sessioner med fysiske fremmøder.
Hvordan er det at være i Metakognitiv terapi?
Metakognitiv terapi er en effektiv samtaleterapi, hvor vi sammen arbejder hen i mod at du skal få det bedre. Vi starter med at afdække dine problemstillinger og hvad du gerne vil have hjælp til og så arbejder vi med det i sessionerne. Vi bruger både klassiske samtaleteknikker som sokratisk dialog og øvelser og eksperimenter til at understøtte forandringen.
Hvad koster det?
Metakognitiv terapi har ofte en højere sessionspris end de fleste andre samtaleterapier, men det skyldes psykologernes erfaringsgrad og metodens effektivitet. Oftest er der behov for færre sessioner end ved de klassiske og alternative terapier. Du finder sessionspriserne under siden "priser" eller når du læser om den enkelte psykolog. 
Passer det, at Metakognitiv terapi er særligt effektiv?
Der er så god evidens for effekten af metakognitiv terapi, at det ikke længere giver mening for os at tilbyde andre terapiformer. Alle psykologer i MIND CPH arbejder derfor udelukkende med denne terapiform, da det er vores erfaring, at den udkonkurrerer alle andre terapiformer.

Jeg har det skidt psykisk – Hvordan kan Metakognitiv terapi hjælpe mig?
Når man er fanget i en spiral, hvor man dvæler ved de negative tanker, handler det oftest om, at man ikke føler, at man kan lade være.

Faktisk opfatter de fleste, at tænkningen er ukontrollerbar, og det er skræmmende. Man overtænker scenarier som ikke er sket, og kan ikke lægge det fra sig. Og når man ikke føler, at man kan styre sine egne tanker, hvilket vi kalder for 'tankemylder', så bliver ens eget hovedet jo et usikkert eller ligefrem et farligt ”sted”, og den fornemmelse giver anledning til forøget frustration og angst.

Men heldigvis er der blot tale om en fornemmelse af manglende kontrol. Tanker er nemlig hverken ukontrollerbare eller skadelige i sig selv. Tværtimod er bekymringer og grublerier overraskende nemme at få kontrol over, og det er noget af det allerførste, man lærer i metakognitiv terapi.

Metakognitiv terapi handler grundlæggende om at få kontrol over sin tænkning, så man kan være mere fleksibel og selv bestemme, hvad man tænker på og hvor meget tid, man bruger på det. Når man har styr på det (og det får man relativt hurtigt, når man bliver bevidst omkring ens triggertanker) oplever de fleste en kolossal symptom lettelse.
Har I eksempler på mennesker, som har haft svær stress, angst og depression, som er blevet helt raske?
Ja 100%. Formålet med terapien er, at du skal blive rask. Målet er ikke ”at lære at leve med din psykiske sygdom” eller på anden måde at gøre det “tåleligt”. Det er muligt at slippe psykisk lidelse og undgå tilbagefald fuldstændigt.

Hvad er forskellen på metakognitiv terapi og kognitiv terapi?

Der er stor forskel på metakognitiv og kognitiv terapi. Begge retninger antager, at det er forstyrrelser i vores tænkning, der skaber psykiske problemer. Men der er stor uenighed om hvilken type forstyrrelse, der skaber problemer.

I kognitiv terapi er der stort fokus på indholdet af tanker, og traditionelt handler kognitiv terapi om at omstrukturere tankeindhold. Eksempelvis vil man typisk realitetsteste tanker ved at stille spørgsmål i retning af “Hvad er beviserne for – og hvad er beviserne imod”.

Den grundlæggende antagelse i kognitiv terapi er altså, at visse tanker kan gøre os psykisk syge, og derfor skal vi lære at tænke mere nuanceret eller ”rigtigt”.

I metakognitiv terapi tillægger man ikke tankeindholdet betydning og mener ikke, at det er negative tanker, som gør os syge. Tværtimod er det helt normalt at have negative tanker – både om sig selv og andre. Alle mennesker har negative tanker, men ikke alle får psykiske problemer af den grund.

Så i metakognitiv terapi betragter man ikke tankerne i sig selv som problematiske. Tanker har ganske enkelt ikke magt til at gøre os syge, og derfor behøver man heller ikke at lære at tænke mere nuanceret eller ”rigtigt”.

Problemet i psykiske lidelser ser derimod ud til at være, at det for nogle er vanskeligt at lægge (normale) negative tanker fra sig. Man dvæler derfor længere og oftere ved de negative tanker og følelser og grubler og bekymrer sig i time- og dagevis – og det er dén proces, som skaber ubalance og gør os dårlige.

Når man hele tiden dvæler ved sine negative tanker, så fastholder man en følelse af angst og tristhed, som går hen og skaber de vedvarende negative indre tilstande, som karakteriserer psykisk lidelse.

Så i forhold til kognitiv terapi, som handler om at lære at tænke anderledes eller ‘tænke sig ud af tænkning’, så handler metakognitiv terapi om at lære at tænke mindre.

I metakognitiv terapi er man altså mere interesseret i hvor længe man tænker end hvad man rent faktisk tænker på, og typisk vil terapeuten stille spørgsmål i retning af:

“Hvad er fordelen ved at spekulere over dit værd?”, “hvordan får du det følelsesmæssigt, når du spekulerer over dit værd?” – og “er det noget du kan stoppe med at spekulere over?”

Mød psykologerne i MIND CPH

Få mere viden — skriv dig op til vores nyhedsbrev

Få inspiration, information og gode råd til at få bugt med grublerierne og bekymringerne.
Ja, tak – tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration, information og gode råd til at få bugt med grublerierne og bekymringerne

Ja tak, tilmeld mig nyhedsbrevet

Find os

MIND CPH ApS
Bredgade 36B, 2.th.
1260 Kbh K.
CVR Nr. 37210617
Vi er medlem af:

Følg os

© MIND CPH 2023
chevron-down