/

Gaslighting: Hvad er det og hvordan stopper man det?

Gaslighting er en manipulerende adfærd, hvor en person forsøger at få en anden person til at tvivle på sin egen virkelighedsopfattelse og mentale sundhed. Dette kan ske på mange forskellige måder, herunder at benægte noget, der er sket, eller at påstå, at den anden person husker noget forkert. Det kan også indebære at give den anden person skylden for noget, de ikke har gjort, eller at manipulere med deres følelser for at få dem til at føle sig usikre og afhængige af en selv.

Gaslighting kan have alvorlige psykologiske konsekvenser for den person, der udsættes for det. Det kan føre til, at personen mister tiltroen til sig selv og sin egen opfattelse af virkeligheden. Det kan også føre til angst, depression og andre psykiske problemer. På denne side kan du læse alt du bør vide om gaslighting og hvad du skal gøre, hvis du møder det på din vej.

Hvad er gaslighting på dansk?

Gaslighting er en form for psykologisk manipulation, hvor en person forsøger at få en anden person til at tvivle på sin egen virkelighedsopfattelse. Det kan være svært at opdage, da det ofte sker gradvist over tid, og offeret kan ende med at føle sig forvirret, usikker og isoleret.

Der findes ikke et dansk ord som sådan for denne adfærd andet end skjult manipulation.

Udtrykket ’Gaslighting’ stammer fra en klassisk Hollywood-film fra 1944, med Ingrid Bergman, kaldet "Gaslight". I filmen manipulerer hovedpersonen, den charmerende Gregory Anton, sin kone til at tro, at hun er ved at miste forstanden.

Psykologiske effekter af gaslighting
Gaslighting kan have alvorlige konsekvenser for offerets mentale sundhed og trivsel. Det kan i værste fald føre til angst, depression og PTSD. 

Selv hvis det ikke gør dette, vil det formegentligt have en meget negativ indvirkning på offerets livskvalitet. Gaslighting kan også være en del af en større form for misbrug, hvor offeret føler sig magtesløs og ude af stand til at forlade situationen. På den måde kan gerningspersonen over tid få stadig mere kontrol over offeret.


Gasligthing betragtes som psykisk vold
Gaslighting kan af disse årsager også betragtes som et eksempel på psykisk vold, som siden 2019 har været strafbart i Danmark. Psykisk vold kan indeholde trusler, nedgørende bemærkninger, tvang, eller at man bliver ignoreret af sin partner.


Eksempler på gasligthing

Der er flere forskellige typer af gaslighting, som kan forekomme i forskellige situationer. Nogle af de mest almindelige typer er:

•Benægtelse af virkeligheden
Når personen benægter noget, som du ved er sandt, eller påstår at noget, som du ved er falsk.


•Bagatellisering
Når personen nedgør eller bagetaliserer dine følelser eller oplevelser af en specifik situation.


•Personen skaber forvirring: 
Når personen skaber forvirring eller modsætningsfulde udsagn for at få dig til at tvivle på din egen hukommelse eller opfattelse af tingenes tilstand.


•Projektion af følelser eller egenskaber: 
Når personen beskylder dig for at have de samme negative egenskaber eller handlinger, som de selv har.

Kendetegn ved gaslighting
Udover de forskellige typer af gaslighting, er der også nogle fælles kendetegn, som kan hjælpe dig med at identificere det. Disse inkluderer:

• Du føler dig usikker eller forvirret omkring hvad der sker omkring dig.
• Du føler dig ofte skyldig eller skammer dig uden nogen åbenlys grund.
• Du føler dig afhængig af den anden person og du har brug for deres accept i alt, hvad du gør.
• Du er begyndt at tvivle på dine egne følelser og oplevelser.

Hvordan finder gaslighting sted?

Gaslighting er et fænomen som kan opleves alle steder i samfundet. Typisk finder det sted inden for relationer hvor den ene føler, at de har magt eller indflydelse over andre personer. Gaslighting kan derfor særligt forekomme i parforhold eller venneforhold eller på arbejdspladsen.

Gaslighting på arbejdspladsen
Gaslighting kan ofte finde sted på arbejdspladsen. Her kan det ofte være en chef eller på anden vis en overordnet, der forsøger at få sit offer til at blive ængstelig. Dette kan for eksempel være ved at benægte at et bestemt stykke arbejde er blevet lavet, ved at forsøge at få offeret til at tvivle på sine egne ever. 

Dette er ofte lettere at opnår, når der i forvejen er et etableret hierarki imellem en ansat og en eventuel chef.

Gaslighting i et parforhold
Gasligthing kan også finde sted i et parforhold imellem to personer. Her kan den ene partner, ligesom i filmen begrebet stammer fra, forsøge at kontrollere og manipulere offeret til at gøre som de ønsker. 

I filmen forsøgte gerningsmanden at få adgang til offerets formue. Det er dog vigtigt at forstå, at denne adfærd ikke behøver at være økonomisk motiveret. Målet kan sagtens være, at få emotionel kontrol over sit offer. 

Denne adfærd er som forklaret på ingen måde gavnlig og kan have alvorlige følger for offeret. Typisk vil det føre til mistillid, isolation og en følelses af mindreværd. Hvis gaslighting fortsætter over tid, kan det føre til en følelse af magtesløshed og manglende selvværd. Derudover kan man som før nævnt i værste fald udvikle eksempelvis PTSD, depression  eller alvorlig angst.

Håndtering af gasligthing
Gasligthing kan være svær at håndtere alt efter, hvilken kontekst man oplever det i. Men uanset hvad, er det vigtigt at huske, at gasligthing er at betegne som psykisk vold, hvorfor man aldrig skal finde sig i det. I stedet er det afgørende, at man tager affære, også selvom det kan være svært.


Hvad kan man gøre hvis man bliver gaslightet på arbejdet?
Hvis man oplever gaslighting fra en overordnet eller en ubehagelig kollega på arbejdet, kan det være en god idé at dokumentere situationen og søge støtte fra en ven, kollega, en HR-chef eller en erhvervspsykolog. Det kan også være nyttigt at sætte grænser og kommunikere tydeligt med den person, der udfører gaslighting, om hvad man vil acceptere og ikke acceptere. Hvis man ikke kan finde en løsning internt i virksomheden, så bør man kraftigt overveje at finde et andet arbejde.

Hvad kan man gøre hvis man bliver gaslightet i et parforhold?
Hvis man bliver gaslightet af sin partner i et forhold, er det meget vigtigt at sætte klare grænser – både over for ens partner, og ikke mindst over en selv. Hvis din partner gør noget, som påvirker dit mentale helbred negativt, det vil sige, gør dig ked af det, stresset eller ængstelig, så er det afgørende, at du får det sagt tydeligt. Derudover bør du også opsætte nogle røde linjer for dig selv. Det kan være at sige, at hvis vedkommende gør en bestemt ting, så afbrydes forholdet.

På samme måde kan man også sætte en dato i fremtiden og sige, at hvis tingene ikke er blevet bedre, så er det tid til at afslutte forholdet. Dette er selvsagt nemmere sagt end gjort for mange. Du kan dog gøre dette lettere ved at prøve at føre en dagbog over de situationer, hvor du føler dig gaslightet. Dette kan hjælpe dig med at se mønstre og give dig en følelse af kontrol.

Få hjælp til at håndtere gasligthing med metakognitiv terapi

Hos MindCPH ved vi, hvor komplekst det kan være at blive udsat for gasligthing. Vi har igennem årene hjulpet flere der har oplevet netop dette. Vi har både arbejdet med personer, der har oplevet det på arbejdspladsen og i deres parforhold.

Hos MindCPH arbejder vi kun med metakognitiv terapi.

Metakognitiv terapi er en universel og transdiagnostisk metode, der både kan give større mental velvære og behandle de fleste psykiske tilstande. Dette gælder blandt derfor mange forskellige lidelser fra stress, angst og depression til FOMO, Imposter syndrome og meget mere.

Metakognitiv terapi bygger på en forståelse af psyken som værende selvregulerende. Det betyder med andre ord, at vores psyke grundlæggende har en iboende evne til at hele fra ubehagelige oplevelser og ubehagelige tanker og følelser.

Når psyken ikke heler, eller når ubehaget er vedvarende og vi oplever psykiske forstyrrelser som bl.a. angst og depressioner, så handler det i bund og grund om, at reguleringssystemet er tilstoppet.

At metoden er universel og transdiagnostisk betyder, at den kan bruges til at afhjælpe alle psykiske forstyrrelser og at den kan gøre det på én og samme tid.

Dvs., at hvis du f.eks. søger hjælp til angst, kan vi samtidig hjælpe dig med dit dårlige selvværd. Eller hvis du kommer til os med søvnbesvær, kan vi også på samme tid hjælpe dig til mere overskud i hverdagen. Det betyder også, at du ikke behøver at have en diagnose, eller være meget klar i spyttet med hvad du behøver vores perspektiv på. Du kan blot komme til os, - og vi hjælper dig med det.

Vi bruger metakognitiv terapi til at opdage og ændre de forstyrrende elementer i vores tænkning og adfærd og udforsker og afprøver andre mere hensigtsmæssige måder at forholde os til tanker, følelser og kroppen på.
Når du kommer til os, er det derfor ikke nødvendigt at grave i fortiden og finde årsager til, hvorfor du har det som du har det, eller hvorfor du anvender de forstyrrende strategier. Der er højest sandsynligt en anledning og det har formentlig hjulpet dig på et tidspunkt. Men nu spænder de ben for, at du kan være til stede i livet og trives.

Indsigerne fra fortiden bringer dig ikke nødvendigvis videre. Derimod gælder det om at afdække strategierne, og afkode de vedligeholdende faktorer og indarbejde nye måder at forholde sig på.

Skræddersyet forløb med metakognitiv terapi

Udover at arbejde med metakognitiv terapi så har vi også dedikerede og . På den måde kan vi skabe et skræddersyet forløb der taler ind i netop dine oplevelser. Vores erhvervspsykologer vil hurtigt kunne finde de rette strategier til at håndtere en dårlig leder eller chef og hjælpe dig med at performe bedre på arbejdet.

Vores parterapeut kan omvendt bruge sine mange års erfaring til at forsøge at ændre dynamikkerne hos enten dig, din partner eller jer begge, så jeres forhold kan komme på ret køl, hvis dette er hvad i ønsker.

Derudover kan vi også hjælpe, hvis du døjer med konsekvenserne af at blive gaslightet i form af enten stress, angst eller depression.

Gaslighting er dog ikke det eneste psykologiske fænomen, som vi arbejder med. Vi arbejder også med blandt andet med fænomenerne Halo effekten, Rosenthal effekten og Duning Kruger effekten.

Individuel terapi

Bestil din tid i dag. Det er fleksibelt, nemt og enkelt. Du kan vælge en af vores dygtige metakognitive psykologer som sammen med dig tilrettelægger dit forløb. Vi tilbyder også online terapi.

Gruppeterapi

Metakognitiv gruppeterapi er særdeles velegnet til behandling. Hvis du ønsker en effektiv og prisvenlig behandling sammen med andre ligesindende er gruppeterapi for dig.

Online terapi

Vælger du at se din psykolog online kan du sidde i dit eget rum og arbejde målrettet med dine udfordringer. Vi møder dig der hvor du er og vi hjælper dig der, hvor du vil hen.

Mød psykologerne i MIND CPH

  • Mind CPHs kurser har virkelig hjulpet mig. Jeg er blevet god til at opdage, hvornår jeg sidder fast i spekulationer og grublerier. Jeg kan give slip på de negative tanker. De er bare tanker og jeg har lært at genvinde kontrollen over dem. TAK!

    Anne, 33 år: deltager på gruppeforløb
  • Mind CPHs kurser har virkelig hjulpet mig. Jeg er blevet god til at opdage, hvornår jeg sidder fast i spekulationer og grublerier. Jeg kan give slip på de negative tanker. De er bare tanker og jeg har lært at genvinde kontrollen over dem. TAK!

    Anne, 33 år: deltager på gruppeforløb
  • Mind CPHs kurser har virkelig hjulpet mig. Jeg er blevet god til at opdage, hvornår jeg sidder fast i spekulationer og grublerier. Jeg kan give slip på de negative tanker. De er bare tanker og jeg har lært at genvinde kontrollen over dem. TAK!

    Anne, 33 år: deltager på gruppeforløb

Få mere viden — skriv dig op til vores nyhedsbrev

Få inspiration, information og gode råd til at få bugt med grublerierne og bekymringerne.
Ja, tak – tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration, information og gode råd til at få bugt med grublerierne og bekymringerne

Ja tak, tilmeld mig nyhedsbrevet

Find os

MIND CPH ApS
Bredgade 36B, 2.th.
1260 Kbh K.
CVR Nr. 37210617
Vi er medlem af:

Følg os

© MIND CPH 2023
chevron-down