/

Depression

En depression kan opleves på forskellige måder og symptomerne er ikke altid entydige. En depression opleves oftest som en tung og begrænsende tilstand, som det er svært at blive fri af. Symptomerne kan dog svinge og mange formår at opretholde et højt funktionsniveau på trods af den depressive tilstand.

Det er normalt at opleve tomhed, tristhed, opgivenhed og andre negative og tunge følelser og tanker. Det er en del af livet. Men føler du, at det fylder for meget i dit liv, savner du din normale begejstring og lyst eller føler du dig handlingslammet eller plaget af overspringshandlinger kan det være en god idé at tage det alvorligt. Jo hurtigere du søger hjælp, jo nemmere og hurtigere er det at komme ud igen samt forebygge, at du havner i en egentlig depression.

Kernen i en depression er en gennemtrængende følelse af tomhed, tunghed og lav energi og de negative følelser lægger sig som en dyne over glæden og livslysten.

Der indgår som regel også mange selvkritiske, håbløse og på anden vis negative tanker og mange grublerier om, hvorfor tingene er som de er og hvad du bedst kan gøre for at løse din situation.

I en depressiv tilstand føler du dig fanget i denne konstante tågede tilstand, og du sidder fast i negative grublerier og oplever et udpræget fokus på egne negative følelser

Du ser sandsynligvis generelt hullerne i osten over osten. 

Men uanset hvor håbløst det føles, så er er en vej ud af en depression. Vores psykologer er gode til at lytte til dig, til at forstå dig og ikke mindst til at hjælpe dig med værktøjer, der kan bryde din depression og forhindre den i at komme tilbage. 

Hvad er depression

Depression er en psykisk lidelse som karakteriseres ved vedvarende nedtrykthed, tomhedsfølelse og en manglende energi, der hæmmer dit daglige funktionsniveau.

Lidelsen er hyppig og rammer omkring 15% af alle mennesker i løbet af deres liv. Den kan komme snigende ud af det blå, men opstår typisk i forlængelse af ydre belastende forhold eller stressende begivenheder.

Det kan være en glidende overgang mellem en almen og naturlig tristhed til en egentlig depressiv tilstand, og det er ikke altid, at man egentlig opdager selv, at man er blevet mere indadvendt, tilbageholdende og gnaven. Ofte er det omgivelserne, der først lægger mærke til den ændrede adfærd.

En depression er det vi i kalder for en affektiv lidelse og betyder, at det er en lidelse, der rammer vores følelser og sindstilstand. Det er altså en forstyrrelse i vores følelsesliv og som regel vil en depression være båret af periodiske tunge og negative følelser. Nogle vil opleve, at depressionen er knyttet til en specifik årstid, fx. en vinterdepressioneller opstår i forbindelse store hændelser i livet som fx en fødselsdepression. Andre vil opleve den som mere konstant. 

Symptomer på depression

Tab af glæde, tab af lyst, tab af interesse og evt. selvmordstanker
Vedvarende nedtrykthed, håbløshed
Vedvarende nedtrykthed, håbløshed, søvnbesvær og svækket koncentration
Adfærdsændringer så som undgåelse og isolation
Nedsat selvværd og selvtillid

Behandling af depression

Det er absolut muligt at blive behandlet for en depression. Både ved en let depression og ved sværere depressioner er metakognitiv samtaleterapi effektivt. 

Målet for terapien er, at du skal blive fri for depression og lære hvordan dine følelser bedst regulerer sig selv, så du ikke fremadrettet skal være plaget af dine følelser og humør. 

I behandlingen afdækker vi præcis hvilke mentale strategier, der vedligeholder din depression og arbejder målrettet med at ændre disse strategier. 

En depression er kendetegnet ved udprægede grublerier og et stærkt fokus rettet imod egne tanker og følelser - man kan kalde det overtænkning. Overtænkningen kan synes hensigtsmæssig og selvbeskyttende, men er faktisk opretholdende, idet de negative tanker og følelser forstærkes af det vedvarende fokus. 

I metakognitiv behandling af depression gør vi blandt andet brug af opmærksomhedsøvelser til at afbryde grublerierne og til at reducere det stærke selvfokus. 

De fleste oplever, at en reduktion af den negative tankevirksomhed er en lettelse, der giver energi til at genvinde det tidligere aktivitetsniveau. 

I et metakognitivt terapiforløb for depression vil du blive klædt på med ny viden og nye strategier, som vil hjælpe dig nu og her, og som du kan bruge til at spotte signaler på tilbagefald, så du i fremtiden kan afværge depressionen i opløbet.

Individuel terapi

Bestil din tid i dag. Det er fleksibelt, nemt og enkelt. Du kan vælge en af vores dygtige metakognitive psykologer som sammen med dig tilrettelægger dit forløb. Vi tilbyder også online terapi.

Gruppeterapi 

Metakognitiv gruppeterapi er særdeles velegnet til behandling af depression. Hvis du ønsker en effektiv og prisvenlig behandling sammen med andre ligesindende er gruppeterapi for dig.

Er du pårørende?

Det kan være svært at gøre det rigtige som pårørende. Hvad end du er forælder, partner, ven leder eller kollega kan du ringe til os og få en snak om hvordan vi kan hjælpe.

  • Efter at have været hos flere forskellige psykologer, og efter at have testet flere forskellige terapiformer, var mine forhåbninger til at få hjælp meget lave. Derfor var jeg meget overrasket, når jeg allerede fra første session hos MIND lærte teknikker, som umiddelbart kunne hjælpe mig i hverdagen. Jeg er så glad for, at jeg fandt jer, og jeg anbefaler metakognitiv terapi til alle mine venner, som overvejer at søge hjælp for problematikker som ligner mine.

    Anonym: individuelt forløb
  • Mind CPHs kurser har virkelig hjulpet mig. Jeg er blevet god til at opdage, hvornår jeg sidder fast i spekulationer og grublerier. Jeg kan give slip på de negative tanker. De er bare tanker og jeg har lært at genvinde kontrollen over dem. TAK!

    Anne, 33 år: deltager på gruppeforløb
  • Det jeg har fået ud af et forløb hos MIND CPH er blandt andet, at jeg har fået fornyet energi og glæde i hverdagen, hvilket gør at jeg ikke er træt på samme måde, som før jeg startede på dette forløb. Derudover har jeg opdaget, at der er en løsning på alt man kunne gå og tænke på, hvis bare man beder om hjælp, lige meget om det så er i kort eller lang tid.

    Anonym: individuelt forløb
Hvad er depression?
Depression er en psykisk lidelse, der er karakteriseret ved vedvarende nedtrykthed, tomhedsfølelse og mangel på energi. Det er mere end blot at føle sig trist; det er en dyb og vedvarende tilstand, der påvirker en persons daglige funktion og livskvalitet. Depression kan påvirke enhver, uanset alder eller baggrund.
Hvad er symptomerne på depression
Symptomer på depression inkluderer tab af glæde og interesse, vedvarende tristhed, håbløshed, træthed, søvnproblemer, svækket koncentrationsevne, adfærdsændringer som undgåelse og isolation, nedsat selvværd og selvtillid, og i alvorlige tilfælde, selvmordstanker.
Hvad er den bedste måde at behandle depression på?
Metakognitiv terapi er meget effektiv behandling for depression. Metakognitiv terapi har ofte en højere sessionspris end de fleste andre samtaleterapier, men det skyldes metodens effektivitet. Oftest er der behov for færre sessioner end ved de klassiske og alternative terapier. Du finder sessionspriserne under siden "priser" eller når du læser om den enkelte psykolog.
Hvad man kan forvente af depressionsbehandling?
Efter behandling for depression kan du forvente en gradvis forbedring af dine symptomer. Du vil sandsynligvis opleve en reduktion i negative tanker, en forbedring i dit humør og energiniveau, og en øget evne til at nyde dagligdags aktiviteter. Metakognitiv terapi vil også give dig værktøjer til at håndtere fremtidige udfordringer og forebygge tilbagefald.

Mød psykologerne i MIND CPH

Få mere viden — skriv dig op til vores nyhedsbrev

Få inspiration, information og gode råd til at få bugt med grublerierne og bekymringerne.
Ja, tak – tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration, information og gode råd til at få bugt med grublerierne og bekymringerne

Ja tak, tilmeld mig nyhedsbrevet

Find os

MIND CPH ApS
Bredgade 36B, 2.th.
1260 Kbh K.
CVR Nr. 37210617
Vi er medlem af:

Følg os

© MIND CPH 2023
chevron-down