/

Den mørke triade: Psykopati, Narcissisme og Machiavellisme


Der findes i psykologien tre såkaldte ‘mørke’ personlighedstræk kaldet ‘Den Mørke Triade’. Den mørke triade omfatter narcissisme, Machiavellisme og psykopati. Personer der lider af disse personlighedstræk kan ofte forsage stor skade for mennesker omkring dem, hvorfor det er afgørende, at kende til dem. På denne side kan du læse alt om de mørke personlighedstræk.

Opdagelsen af den mørke triade

Narcissisme, Machiavellisme og psykopati blev oprindeligt studeret isoleret, men blev kollektivt identificeret under den Mørke Triades ramme i det tidlige 21. århundrede.

Denne forenede tilgang gav et nyt perspektiv til at udforske de mørkere dimensioner af personligheden, som markant påvirker personlige og professionelle interaktioner, hvilket markerede et afgørende øjeblik i studiet af disse komplekse træk.

Narcissisme: Det uendelige ego

Narcissisme, kendetegnet ved narcisister er personer, der er kendetegnet ved at have en oppustet selvopfattelse, et dybt behov for overdreven opmærksomhed og beundring, samt stor en mangel på empati for andre mennesker.

Individer med udtalte narcissistiske træk viser ofte en facade af selvtillid og overlegenhed, som dækker over dybe usikkerheder og et skrøbeligt ego. Dette træk er rodfæstet i et komplekst samspil af genetiske, miljømæssige og psykologiske faktorer, herunder opdragelsesstile og tidlige livserfaringer.

Machiavellisme: Når målet helliger midlet

Machiavellisme har sit navn fra den politiske filosof Niccolò Machiavelli, som forfægtede snedighed og dobbeltspil i statskundskab.

Inden for psykologien refererer det til et personlighedstræk, hvor individer bruger manipulation og bedrag for at opnå deres mål, ofte på bekostning af andre.

Machiavellister er strategiske, beregnende og ser relationer som muligheder for at udnytte.

Psykopati: Den følelseskolde person

Psykopater er kendetegnet ved en dyb mangel på empati, overfladiske følelser og ved at være impulsive og uansvarlige. Dette træk er dybt rodfæstet i både genetiske forudsætninger og miljøfaktorer, såsom traumatiske barndomsoplevelser, som bidrager til udviklingen af disse antisociale tendenser.

Hvordan den Mørke Triade Udvikles

Udviklingen af den Mørke Triades træk—narcissisme, machiavellianisme og psykopati—er resultatet af et kompliceret samspil mellem genetiske forudsætninger, miljømæssige betingelser og specifikke udviklingsmæssige oplevelser.

Videnskabelige studier understreger genetikkens betydelige rolle i at prædisponere individer til disse personlighedstræk, hvilket antyder, at biologiske faktorer lægger grundlaget, som miljømæssige påvirkninger bygger videre på.

Dog er udtrykket af disse træk stærkt påvirket af en persons opvækst og erfaringer. For eksempel anses barndomstraumer, forsømmelse og mangel på et stabilt, nærende miljø ofte for kritiske faktorer, der kan føre til udviklingen af Mørke Triade-karakteristika.

Disse negative oplevelser kan fordreje en persons opfattelse af personlige relationer og selvopfattelse, hvilket får dem til at antage en manipulerende, selvcentreret eller endda følelseskold adfærd som copingstrategi.

Desuden spiller det miljø, en person vokser op i, en afgørende rolle i at forme disse træk. Individer, der er udsat for miljøer, hvor manipulation, bedrag og følelsesmæssig distancering belønnes eller ses som nødvendige for overlevelse, kan udvikle nogle af disse mørke træk som en modreaktion til, hvad de oplever.

Dette betyder dog ikke, at alle fra sådanne baggrunde vil udvise disse træk; personlig modstandsdygtighed og andre beskyttende faktorer kan afbøde deres udvikling. Forskellige individer kan opleve lignende traumer eller miljømæssige forhold, men divergere betydeligt i deres psykologiske resultater.

Tilstedeværelsen af støttende relationer, muligheder for positiv social engagement og adgang til terapeutiske interventioner kan spille en væsentlig rolle i at forhindre den fulde udvikling af disse mørke træk.

Sådan spotter du de mørke personlighedstræk

  1) På arbejdspladsen

På arbejdspladsen indebærer identifikationen af personer med Mørke Triade-træk at observere adfærd, der markant afviger fra etiske og samarbejdsvillige normer.

Sådanne individer kan engagere sig i manipulerende taktikker, udnytte kolleger til personlig gevinst eller for at bestige den korporative stige.

De viser ofte en åbenlys mangel på hensyn til andres velbefindende, prioriterer deres interesser på bekostning af teamets sammenhold og organisationens etik.

Deres adfærd kan inkludere at tage æren for andres arbejde, underminere kolleger for at hævde dominans eller fremme konflikt og uenighed for at manipulere resultater til deres fordel. At genkende disse mønstre er afgørende for at opretholde et sundt arbejdsmiljø og afbøde potentielle skader på moral og produktivitet.

  2) I sociale sammenhænge

I sociale sammenhænge kan Mørke Triade-træk være mere udfordrende at skelne i første omgang, da individer kan bruge charme og karisma som værktøjer til manipulation snarere end ægte engagement.

De fremstår ofte som meget selvsikre og tiltalende og tiltrækker andre med deres tilsyneladende magnetiske personligheder. Dog bliver et mønster af selvcentrerethed, mangel på empati og manipulerende adfærd tydeligt over tid.

Disse individer kan bruge venskaber eller romantiske forhold som midler til et mål, og viser lille ægte bekymring for følelserne eller velbefindende hos andre.

At identificere disse træk kræver skarp observation af adfærdsmønstre og en forståelse af de underliggende motivation, der driver sådanne individer, hvilket hjælper med at beskytte sig selv mod potentiel følelsesmæssig skade og manipulation.

Den mørke triades effekt på moderne arbejdspladser

Hos Mind CPH har vi mange års erfaring med at hjælpe store og små - samt private og offentlige - virksomheder med at forbedre arbejdsmiljøet, arbejdsglæden og ikke mindst produktiviteten. 

Derfor ved vi også, hvor stor negativ effekt det kan have, at have en narcissist, psykopat eller machiavellist i sin organisation. Det betyder ikke at disse personer ikke kan være gode medarbejdere, men det er vigtigt at være opmærksom på den negative effekt som disse personlighedstræk kan have i en virksomhed. 

Det kan således være nogle af disse personlighedstræk som trækker en organisation ned, da de på den ene eller anden måde forsøger at stråle på andres bekostning. 

Resultatet af disse personers adfærd kan både være mindre trivsel og mere mistrivsel, flere sygemeldinger eller endda opsigelser.

Udfordringen er dog, at det kan være svært at vide, at det var disse personer, der skabte disse dynamikker.

Hvis du selv kunne tænke dig, at få hjælp til at højne arbejdsmiljøet i din virksomhed, så tag endelig fat i os. Vi tilbyder både skræddersyede forløb, foredrag og ikke mindst erhvervspsykologisk rådgivning.

Den mørke triade er dog ikke det eneste psykologiske fænomen, som vi arbejder med. Vi arbejder også med blandt andet med fænomenerne Halo effekten, Rosenthal effekten og FOMO - fear of missing out.

Individuel terapi

Bestil din tid i dag. Det er fleksibelt, nemt og enkelt. Du kan vælge en af vores dygtige metakognitive psykologer som sammen med dig tilrettelægger dit forløb. Vi tilbyder også online terapi.

Gruppeterapi

Metakognitiv gruppeterapi er særdeles velegnet til behandling. Hvis du ønsker en effektiv og prisvenlig behandling sammen med andre ligesindende er gruppeterapi for dig.

Online terapi

Vælger du at se din psykolog online kan du sidde i dit eget rum og arbejde målrettet med dine udfordringer. Vi møder dig der hvor du er og vi hjælper dig der, hvor du vil hen.

Mød psykologerne i MIND CPH

  • Mind CPHs kurser har virkelig hjulpet mig. Jeg er blevet god til at opdage, hvornår jeg sidder fast i spekulationer og grublerier. Jeg kan give slip på de negative tanker. De er bare tanker og jeg har lært at genvinde kontrollen over dem. TAK!

    Anne, 33 år: deltager på gruppeforløb
  • Mind CPHs kurser har virkelig hjulpet mig. Jeg er blevet god til at opdage, hvornår jeg sidder fast i spekulationer og grublerier. Jeg kan give slip på de negative tanker. De er bare tanker og jeg har lært at genvinde kontrollen over dem. TAK!

    Anne, 33 år: deltager på gruppeforløb
  • Mind CPHs kurser har virkelig hjulpet mig. Jeg er blevet god til at opdage, hvornår jeg sidder fast i spekulationer og grublerier. Jeg kan give slip på de negative tanker. De er bare tanker og jeg har lært at genvinde kontrollen over dem. TAK!

    Anne, 33 år: deltager på gruppeforløb

Få mere viden — skriv dig op til vores nyhedsbrev

Få inspiration, information og gode råd til at få bugt med grublerierne og bekymringerne.
Ja, tak – tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration, information og gode råd til at få bugt med grublerierne og bekymringerne

Ja tak, tilmeld mig nyhedsbrevet

Find os

MIND CPH ApS
Bredgade 36B, 2.th.
1260 Kbh K.
CVR Nr. 37210617
Vi er medlem af:

Følg os

© MIND CPH 2023
chevron-down