Erhvervspsykolog i København

Erhvervspsykologer i København

Få klare anvisninger til, hvordan arbejdsglæde, trivsel og performance kan leve side om side og samtidig forbedres markant

Få konkret hjælp til akutte problemstillinger og stærke vedvarende redskaber til at sikre den mentale sundhed, arbejdsglæden og præstationerne i virksomheden.

Har I medarbejdere, der mistrives, går ned med stress eller bare ikke leverer tilfredsstillende? Er der knas i ledelsesteamet eller fylder samarbejdsvanskeligheder og uproduktivitet i jeres hverdag? Er det ved at  blive så stort et problem, at ledere og medarbejdere enten bliver syge eller siger op? Måske har I allerede brugt tid og ressourcer  på indsatser til at fremme trivsel og performance og fastholdelse af medarbejdere, uden at dette har haft den ønskede effekt?

Med vores erhvervspsykologiske løsninger får i konkret hjælp og vejledning til at tage hånd om aktuelle udfordringer og I får samtidig varige strategier til forebyggelse og håndtering i fremtidien gennem et smartere fokus, uden at øge arbejdsbelastningen eller ensidigt at skære ned for aktiviteter.

Kontakt os på 31 11 13 15 eller hello@mindcph.dk, så hjælper vi jer.

 

Hvornår er en erhvervspsykolog det rette valg for en virksomhed? 

Et erhvervspsykologisk samarbejde kan være den rette beslutning, når trivslen og produktiviteten i en virksomhed er udfordret. Det kan både være når et problem ER opstået eller hvis I ønsker at forebygge, at skaden sker.

En erhvervspsykolog kan også hjælpe jer, hvis I ønsker at udvikle eller optimere jeres præstationer.

En erhvervspsykolog er meget relevant hvis I oplever at sygemeldinger, stress og udbrændthed er en udfordring blandt medarbejdere og ledere.

  • Er jeres virksomhed i en branche, hvor der er perioder med højt pres og deadlines, hvor der er større risiko for at medarbejdere brænder ud eller siger op,  og I står i en situation, hvor det ikke er en løsning at skære ned for presset?
  • Har I været igennem omstruktureringer, sammenlægninger eller andre strukturelle forandringer, der har skabt uforudsete vanskeligheder eller kræver noget særligt af medarbejderne og ledelsen med stress og udbrændthed som følge? Eller er jeres virksomhed måske vokset hastigt uden, at I har nået at omstille jer til den nye størrelse med alt, som dét indebærer af fx personaleledelse og HR?
  • Oplever I utilfredshed med det psykiske arbejdsmiljø og er arbejdskulturen ikke optimalt og bærer præg af brok og manglende eller dårlig kommunikation?
  • Oplever I, at medarbejdere er stressede eller ikke ikke præsterer som tidligere, uden at I helt kan gennemskue årsagen? 

Stress, sygemeldinger og udbrændthed er tegn på at noget ikke fungerer optimalt og det er nødvendigt at tage alvorligt både af hensyn til de enkelte medarbejdere, men også af hensyn virksomheden som helhed. Det sjældent en løsning blot at lade tiden gå, men samtidig kan det være umådelig svært at vide hvad man som virksomhed skal gøre, hvor meget man skal gøre og hvilken indsats er den rigtige.

En erhvervspsykolog er også oplagt hvis I ønsker at være på forkant og forebygge stress og andre knude situationer ved at investere i medarbejdernes mentale sundhed og forebygge mistrivsel inden at noget går skævt. 

  • Hvis I ved, at forandringer er på vej og gerne vil kunne stille med et stærkt team der er mentalt forberedt på de kommende udfordringer.
  • Savner virksomhedens  ellers skarpe ledere viden om mennesker, og hvordan man bedst støtter og hjælper medarbejdere i pressede situationer. Har I fx brug for at kunne spotte stress og faktorer der måtte lede til stress? Ønsker I at klæde ledere eller HR-folket på til at varetage et personaleansvar med en opdateret viden om psykologi, stress og trivsel?
  • Arbejder I med front-line udfordringer enten med et akutberedskab,  krisehåndtering eller indenfor service og kundehåndteringer og er afhængige af at kunne håndtere mentalt pressede situationer?

Virksomheder bliver ikke målt på bundlinjeresultater alene. Fremtidens virksomheder værdiansættes i høj grad ud fra medarbejdertrivslen og en virksomhed står ikke stærkere end de medarbejdere, der tegner den.  Hvad vil det give jer,  hvis I kunne forebygge fremtidige sygemeldinger og skabe et bedre arbejdsmiljø, hvor medarebejdere kan være produktive og trives samtidig? 

 

Læs mere om medarbejderudvikling

En erhvervspsykolog kan også være relevant, hvis  I ønsker at udvikle eller optimere potentiale blandt ledelses- eller medarbejdergruppen.


  • Er I en virksomhed, der lægger et meget højt ambitions- og præstationsniveau og er afhængige af medarbejderes mentale overskud og kapacitet?
  • Er du indenfor elitesport, skuespil, kunst eller scenekunst, en fremtrædende erhvervsprofil, eller har en politisk eller anden vis offentlig rolle?
Læs mere om high-performance

Vi tilbyder fleksible erhvervsløsninger

Virksomheder og medarbejdere er forskellige, og behovene kan variere over tid. Hos MIND CPH tilbyder vi et fleksibelt samarbejde, hvor I kan investere i en enkelt ydelse - no strings attached - eller I kan indgå et større trivsels- eller udviklingssamarbejde med os.

Vi har altid et udvalgt sortiment af kurser og individuelle forløb, og vi tilbyder at specialdesigne forløb, der er tilpasset jeres behov og ønsker. Vi laver alt fra enkelte individuelle forløb, til jeres stresspolitik og til en total mental sundheds make-over for hele jeres virksomhed.

Erhvervspsykologer i hjertet af København

Vores hyggelige lokaler ligger i indre by i et smørhul mellem Østerbro, Hellerup og Frederiksberg.

De fleste individuelle forløb foregår i klinikken i Bredgade, hvor vi også kan holde kursus og workshops med op til 10 deltagere. Hvis I ønsker det kan vi lige så gerne komme ud til jer. Ved større arrangementer har vi mulighed for at bruge lokaler i nærområdet. 

Ønsker i online interventioner er dette også en mulighed.

Hvis I har spørgsmål om erhvervspsykologer hos MIND CPH, kan I kontakte os på telefon 31 11 13 15 eller på mail Hello@mindcph.dk

HVAD KAN EN METAKOGNITIV ERHVERVSPSYKOLOG?

Som metakognitive erhvervspsykologer er vi trænede i at spotte, hvordan psykologiske mekanismer kan spænde ben for medarbejderens, lederens eller hele virksomhedens arbejde. Vi har en fremadrettet og redskabsbaseret tilgang og en omfattende viden om psykens fungeren. Det betyder, at vi hurtigt kan afgøre indsatsen og sammen med jer finder vej til sagens kerne og giver jer redskaber til at skabe mentalt sunde medarbejdere og en sund virksomhedskultur.

Erhvervpsykolog hos MIND CPH

MIND CPH’s psykologer er universitetsuddannede og har en bred faglig forståelse for det mentale liv og for livet som helhed. Vi kombinerer det bedste fra erhvervspsykologi med effektive evidensbaserede redskaber fra den kliniske psykologi. Med den psykologfaglige baggrund kan vi rådgive jer indenfor en erhvervsmæssig kontekst, og give jer redskaber til at øge jeres mentale trivsel og fleksibilitet i arbejdslivet.

Mental trivsel og evnen til at præstere er ikke hinandens modsætninger, og der er ingen grund til at gå på kompromis med dine ambitioner for at trives mentalt. Vi ved at mental trivsel er vigtigt, også i en presset hverdag. Den metakognitive tilgang arbejder netop med, hvordan I kan øge jeres mentale fleksibilitet og blive mere konstruktive og handlekraftige.

 

Områder vi arbejder indenfor

 

Vi tilbyder fleksible erhvervsløsninger

Virksomheder og medarbejdere er forskellige, og behovene kan variere over tid. Hos MIND CPH tilbyder vi et fleksibelt samarbejde, hvor I kan investere i en enkelt ydelse - no strings attached - eller I kan indgå et større trivsels- eller udviklingssamarbejde med os.

Vi har altid et udvalgt sortiment af kurser og individuelle forløb, og vi tilbyder at specialdesigne forløb, der er tilpasset jeres behov og ønsker. Vi laver alt fra enkelte individuelle forløb, til jeres stresspolitik og til en total mental sundheds make-over for hele jeres virksomhed.

Hos Mindcph yder vi psykologisk bistand til virksomheder af alle størrelser. Læs fx. mere om vores virksomhedsaftaler om psykologhjælp

Mental sundhed i erhvervslivet

Hos MIND CPH kombinerer vi det bedste fra erhvervspsykologi med effektive evidensbaserede redskaber fra den kliniske psykologi, og vi tilbyder håndplukkede erhvervsforløb til din virksomhed, uagtet størrelse.

Vi er specialister i at skabe et godt og udviklende psykisk arbejdsmiljø med de rette betingelser for, at I som virksomhed kan præstere og levere effektive resultater – uden stress og udbrændte medarbejdere.

Vi ved godt, hvor krævende det kan være at navigere og præstere i et moderne, evigt foranderligt og hektisk arbejdsmiljø, hvor travlhed og deadlines er en uundgåelig del af hverdagen. Vi giver jer konkrete værktøjer til at skabe et konstruktivt arbejdsmiljø, så I kan yde jeres bedste og samtidig trives mentalt

Få psykologhjælp som virksomhedsaftale

Hos MIND CPH kan du tegne en virksomhedsaftale om psykologhjælp til ledere og medarbejdere eller kollegagruppe.

Vi tilbyder bl.a. behandling af stress, angst og depressioner eller erhvervspsykologisk rådgivning i forhold til håndtering af medarbejdersager i forbindelse med sygemeldinger, tilbagevenden til arbejde eller øvrige følsomme situationer, der kan involvere misbrug, chikane samarbejdsvanskeligheder osv. Vi kan også tilbyde psykologisk bistand til virksomheder under akutte eller voldsomme hændelser.

Som en del af en virksomhedsaftale mellem din virksomhed og MINDCPH garanterer vi, at medarbejderen får tilbud om en tid hos en af vores psykologer indenfor 3 hverdage.

Kontakt os på hello@mindcph.dk eller 31 11 13 15

Har I allerede en sundhedsforsikring?

Hvis virksomheden har en sundforsikring til medarbejderne, kan den meget ofte dække psykologbehandling hos os.

Er du i tvivl om, hvorvidt jeres sundhedsforsikring dækker psykologhjælp hos os, så tag meget gerne kontakt til jeres forsikringsselskab eller ring til os på 31 11 13 15 for at høre, hvordan du bedst griber processen an. Du kan også skrive til os på hello@mindcph.dk.

Følg os på Facebook og Instagram – Vi poster om livet på klinikken og deler inspiration, redskaber og strategier til et liv fri for bekymringer og grublerier.
Velkommen til vores lyse rummelige lokaler, hvor du sammen med en af vores psykologer afdækker og eliminerer de forhold, der hindrer dig i at leve op til dit fulde potentiale.
envelopemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram